Volkswagen - Wolfsburg
Volkswagen obnovil výrobu ve Wolfsburgu

Prvním vyrobeným vozidlem je Golf. Výrobní počty se budou zpočátku pohybovat mezi 10 až 15 procenty celkové kapacity, v příštím týdnu vzrostou na 40 procent. Stobodový plán zajistí maximální ochranu zdraví zaměstnanců. Ralf Brandstätter, provozní ředitel značky Volkswagen osobní vozy: „Postupné obnovení výroby je pro zaměstnance, prodejce, dodavatele a ekonomiku celkově významným signálem.“ Předseda vlády Dolního Saska Stephan Weil navštívil výrobní závod v průběhu první směny: „Nyní musíme znovu rychle oživit prodej automobilů.“ Předseda podnikové rady Bernd Osterloh: „Při obnovení výroby stojí na prvním místě zdraví kolegyň a kolegů.“

Výrobní závod značky Volkswagen osobní vozy ve Wolfsburgu vyrábí od pondělní ranní směny zahájené v 6:30 h znovu automobily. Nejprve byla obnovena výroba modelu Golf v jednosměnném provozu se sníženou kapacitou a delší dobou výrobního taktu. Dnes se tak do výroby vrátilo 8000 zaměstnanců. Ve středu bude zahájena také výroba modelů Volkswagen Tiguan a Touran a SEAT Tarraco. V příštím týdnu se bude výroba zvyšovat zaváděním dalších směn. Současně s tím obnovilo výrobu pro hlavní závod značky Volkswagen také 2600 dodavatelů, z velké části z Německa. Opatření pro ochranu zaměstnanců byla výrazně rozšířena.

Volkswagen od pondělí 27. dubna obnovil produkci i v závodě Wolfsburg

"Postupné obnovení výroby je pro zaměstnance, prodejce, dodavatele a ekonomiku celkově významným signálem. S ohledem na zvládnutí krize je to však jen prvním krokem. Ekonomika potřebuje další impulzy, aby poptávka v Německu a celé Evropě znovu vzrostla, a tím se mohla pozvolna zvyšovat také výroba," řekl Ralf Brandstätter, provozní ředitel značky Volkswagen osobní vozy.

Ministerský předseda spolkové země Dolní Sasko Stephan Weil k tomu uvedl: "Mám velkou radost, že Volkswagen postupně obnovuje výrobu. Příkladně přitom staví na první místo ochranu zdraví zaměstnanců. Podniková rada a představenstvo společně připravily jedinečný koncept. Ve středu budu s ministerskými předsedy spolkových zemí Bavorsko a Bádensko-Württembersko, v nichž je významně zastoupen automobilový průmysl, jednat o možnostech podpory pro rychlé zvýšení poptávky. Pokud se nám podaří vytvořit spotřebitelskou pobídku, která by současně zohledňovala také ekologické aspekty, pak by to bylo dobré pro zaměstnanost, ekonomiku i klima."

Bernd Osterloh, předseda ústřední a koncernové podnikové rady, zdůraznil: "Pro podnikovou radu je při obnově výroby na prvním místě zdraví kolegyň a kolegů. Proto jsme uzavřeli dohodu ústřední podnikové rady se 100 ochrannými opatřeními, jimiž Volkswagen stanovuje měřítka v německém průmyslu. Nyní je důležité, aby provozní vedoucí před obnovením pracovních činností komplexně informovali všechny zaměstnance o předepsaných ochranných opatřeních. Všechny kolegyně a všichni kolegové musejí vědět, jak nejlépe ochrání sami sebe a ostatní. I v tomto ohledu je zřejmé, že jsme ve společnosti Volkswagen k sobě vzájemně ohleduplní."

Do konce prvního týdne výroby vznikne ve Wolfsburgu 1400 vozidel. V příštím týdnu vzroste produkce na více než 6000 vozidel ve vícesměnném provozu. To představuje cca 40 procent výroby před vypuknutím koronavirové pandemie. Přibližně 70 procent prodejců nových automobilů již otevřelo, takže mohou nově vyráběná vozidla předávat zákazníkům. Wolfsburg je po Cvikově druhým německým závodem značky Volkswagen pro výrobu automobilů, který obnovil výrobu po jejím přerušení v polovině března. Na začátku minulého týdne byla znovu spuštěna výroba v Bratislavě na Slovensku. Obnovení výroby přitom probíhá v závislosti na aktuální dostupnosti dílů, vládních nařízení v Německu a Evropě, vývoji poptávky a celkových podmínek daných vývojem koronavirové pandemie.

Andreas Tostmann, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za logistiku a výrobu, zdůraznil: "Pracovní týmy se vracejí na maximálně bezpečná pracoviště. Za tím účelem připravila společnost a podniková rada stobodový plán." V něm jsou uvedena pravidla, která požadují mimo jiné důsledné dodržování dostatečných odstupů a hygieny. Zaměstnanci jsou nabádáni, aby si doma každé ráno měřili tělesnou teplotu a prošli zdravotní kontrolní seznam, než se vydají, pokud možno již v pracovním oblečení, na cestu do práce. Vedení cest a chodeb ve výrobním závodě je upraveno tak, aby se zabránilo setkávání, pro chůzi a rozhovory je na podlaze umístěno mnoho značek usnadňujících dodržování rozestupů. Tam, kde nemůže být dodržena minimální vzdálenost 1,5 metru, platí povinné nošení ochranných roušek. Na mnoha místech se používají přenosné přepážky z akrylátového skla. Zaměstnanci si díly a materiál již nepodávají, ale odkládají je do kontejnerů. Týmy mají vyhrazen čas navíc na čištění svých nástrojů. Intervaly čištění toalet s umývárnou a společných místností pro pracovníky jsou kratší. Jen ve výrobním závodě je instalováno několik stovek nových umyvadel pro očistu rukou. Společnost přeměnila konferenční místnosti na kancelářská pracoviště, rozšířila klouzavou pracovní dobu v kancelářích, a pokud je to možné, umožňuje příslušným zaměstnancům vykonávat svou práci i nadále z domova. Jen v závodě Wolfsburg je vyvěšeno více než 8000 plakátů, aby byla zajištěna maximální informovanost. Každý zaměstnanec kromě toho obdržel rozsáhlou brožuru s přehledem preventivních opatření, která se mají dodržovat.

Volkswagen sdílí tento stobodový plán se svými více než 40 000 dodavateli a logistickými partnery na celém světě. Závod Wolfsburg je za normálního provozu zásobován 21 000 různými díly denně od 2600 dodavatelů ze 71 zemí - z toho velká část pochází z Německa. Díly jsou do závodu dopravovány 2000 nákladními vozidly a 100 železničními vagony. Každý den opouští výrobní závod 180 dvouposchoďových vagonů a 185 nákladních vozidel s nástavbami a přívěsy pro přepravu automobilů.

vw obnoveni vyroby.wolfsburg 3 vw obnoveni vyroby.wolfsburg 2