KIA technologie
Technologie aktivního řazení pro hybridní vozidla
  • Značka Kia v rámci skupiny HMG vyvinula jako první na světě technologii aktivního řazení pro hybridní vozidla s cílem zajistit rychlé a konzistentní změny převodových stupňů
  • Celosvětově první technologie z vlastního vývoje zvyšuje efektivitu řazení u hybridních vozidel a již je připravena do sériové výroby
  • Technologie aktivního řazení oproti standardním hybridním převodovkám zkracuje dobu řazení o 30 % a potlačuje klonění vozidla kolem příčné osy o 50 %

Automobilka Kia v rámci skupiny HMG vyvinula jako první na světě technologii aktivního řazení ASC (Active Shift Control). Technická novinka optimalizuje řazení tím, že 500x za sekundu sleduje změny převodových stupňů a přesně reguluje přenos výkonu od hybridního ústrojí ve prospěch rychlejšího řazení. Nová technologie se postupně představí v budoucích plug-in hybridních a hybridních vozech modelového provedení 2020.

ASC využívá výkon elektromotoru ke sladění otáček převodovky s otáčkami hnacího hřídele na základě pokynů řídicího softwaru z vlastního vývoje, čímž zkracuje dobu přeřazování o 30 %. Technologie ASC kromě toho potlačuje klonění vozidla kolem příčné osy (v důsledku drobného zpomalování a zrychlování během řazení) o 50 % oproti stávajícím hybridním vozidlům, neboť i přes vyšší rychlost řazení zprostředkuje hladší změny převodových stupňů.

Inovace: Nezávisle vyvinutá řídicí logika elektromotoru

Klasická hybridní vozidla používají k řazení hydraulická čerpadla, což však vede k pomalým změnám převodových stupňů a nízké přesnosti řazení. Až doposud se rovněž jako neefektivní ukazují měniče točivého momentu k přenosu elektrického výkonu v rámci hybridního hnacího ústrojí, neboť v průběhu řazení vykazují ztráty energie a kvůli hladšímu chodu vyžadují delší dobu přeřazování.

Technologie ASC využívá standardní elektromotor hybridního vozu ke kontrole řazení bez potřeby jakýchkoli dalších komponent. Řídicí jednotka v reálném čase monitoruje změny převodových stupňů, a zajišťuje tak sladění otáček a efektivity přenosu vstupního a výstupního hřídele, což ve srovnání se stávajícími hybridní vozidly zkracuje dobu řazení.

U klasických hybridních převodovek se vyskytují problémy s kloněním vozidla kolem příčné osy, neboť je prakticky nemožné zohlednit taková hlediska jako je stav vozovky nebo změny teploty oleje. Systém ASC však využívá technologii uvnitř elektromotoru, která vyhodnocuje externí i interní podmínky, a napomáhá tak redukovat klonění vozidla kolem příčné osy o 50 %. Jelikož technologie ASC díky optimalizaci řazení potlačuje zbytečné odchylky, lze očekávat, že se zároveň prodlouží životnost měniče.