Škoda - vzdělávacím institutu 42 Prague
Škoda - vzdělávacím institutu 42 Prague

Studium v institutu 42 Prague garantují profesní certifikáty

Mezinárodně uznávané certifikáty poslouží absolventům institutu 42 Prague jako doklad o dosažené kvalifikaci.

Zapsaný ústav 42 Prague nabídne svým studentům možnost získat profesní certifikáty „Designér a vývojář IT řešení“, případně „Expert v oblasti IT architektury“. Ty poslouží čerstvým absolventům jako doklad o jejich kvalifikaci. Navíc dochází ke změně ve vedení institutu: Novým ředitelem se stal Peter Podprocký, jeho předchůdkyně Daria Hvížďalová byla jmenována do správní rady.


Maren Gräf - členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura

"Pro další rozvoj digitalizace budou zapotřebí zejména kreativní lidé, kteří dokáží najít nová řešení zcela mimo zavedené postupy. Je mi potěšením, že 42 Prague umožní svým studentům získat certifikáty, kterými budou moci prokázat svou odbornou kvalifikaci na trhu práce. Jménem společnosti Škoda Auto jsem hrdá na to, že můžeme podpořit zcela novou a inovativní formu vzdělávání, jakou nabízí 42 Prague."


Koncept „42“

Didaktický koncept neziskového vzdělávacího institutu 42 Prague, jehož je Škoda Auto zakladatelem, se opírá o celoživotní vzdělávání a posiluje sociální dovednosti. Moderní a unikátní přístup se odlišuje od běžných metod a využívá například herní prostředky (tzv. gamifikaci) nebo kooperativní učení a hodnocení (peer learning, peer evaluace). Studenti tak získávají poznatky o nejdůležitějších programovacích jazycích praktickým způsobem. Neziskový vzdělávací institut takto každý rok připraví pro oblast softwarového inženýrství přibližně 150 počítačových expertů.

Nové certifikáty dokladem o kvalifikaci

V rámci pilotního programu mateřské francouzské organizace Ecole 42 nyní institut 42 Prague vydává dva různé certifikáty, které získají úspěšní studenti. Absolventům poslouží na trhu práce jako doklad o jejich odborné kvalifikaci. Konkrétně se jedná o certifikát „Designér a vývojář IT řešení“, který je v rejstříku RNCP (francouzský Národní rejstřík osvědčení o kvalifikaci) registrován pod číslem RNCP 36135 a odpovídá bakalářskému vzdělání, tedy 6. úrovni Evropského kvalifikačního rámce (EQF). Dále je možné završit studium udělením certifikátu „Expert v oblasti IT architektury“ (RNCP 36137), který splňuje sedmou neboli magisterskou úroveň EQF. Oba certifikáty jsou platné v celé Evropské unii a jsou porovnatelné s vysokoškolskému studiem.

Změny ve vedení 42 Prague

Ředitelem neziskového vzdělávacího institutu 42 Prague byl správní radou k 1. dubnu zvolen Peter Podprocký, který zde dosud působil na manažerské pozici. Je odborníkem na sociální dialog, pracovní právo a etiku, zajištění souladu pracovně-právních předpisů, nábor zaměstnanců a operativní řízení lidských zdrojů. Během své kariéry vedl tým 3500 agenturních pracovníků a předtím poskytoval podporu členovi představenstva Škoda Auto v oblasti strategie a struktury lidských zdrojů.

Dosavadní ředitelka 42 Prague Daria Hvížďalová přešla 1. dubna do správní rady. Daria Hvížďalová je expertkou na IT a umělou inteligenci. Zároveň disponuje zkušenostmi v oblasti výrobních technologií. Vystoupila na konferencích TEDx a byla místní předsedkyní celosvětově největší akademické multikonference Human-Level AI 2018, zaměřené na posouvání hranic strojového učení. Vedle toho přednáší na European School of Business and Management v Praze.