ŠKODA - VYHODNOCOVÁNÍ OBRAZU POMOCÍ AI
Škoda FabLab testuje a optimalizuje technologii vyhodnocování

Škoda FabLab v pilotním projektu testuje a optimalizuje technologii vyhodnocování obrazu pomocí AI

Vyhodnocování obrazu pomocí technik AI bude sloužit k zobrazení volných parkovacích míst v areálu závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi.

Škoda AUTO v rámci digitalizace všech oblastí podniku stále více sází na technologie z oblasti umělé inteligence (AI). Ve Škoda FabLab pracují odborníci z centrálního technického servisu automobilky v několika různých clusterech na vývoji a implementaci inovativních technologií. Jaké možnosti se zde otevírají, ukazuje technologie vyhodnocování obrazu: Technologie aktuálně pomáhá v detekci volných parkovacích míst v areálu závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi, v budoucnu by měla sloužit i při vjezdu nákladních vozů do závodu. Ve výrobě Škoda AUTO se kromě toho také testuje, jak lze vyhodnocování obrazu využít v prediktivní údržbě různých zařízení ve výrobě.

Projekty z oblasti umělé inteligence ve Škoda AUTO mimo jiné podporuje Škoda FabLab. V této laboratoři pro Průmysl 4.0 realizují pracovníci centrálního technického servisu automobilky konkrétní projekty v několika clustrech. Škoda AUTO díky nim může být v této strategické oblasti ještě agilnější než dřív: aktuální projekty se zaměřují zejména na „Predictive Maintenance“, tedy předvídání údržby strojů a zařízení. Příslušný tým testuje odpovídající hardwarové komponenty, podporuje jejich integraci do výrobních postupů a zabývá se otázkami technické diagnostiky.

V areálu závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi technologii testuje na zdánlivě jednoduchém případu: FabLab zprovoznil systém, který pomocí kamer sleduje parkoviště a analyzuje jeho obsazenost. Za tímto účelem systém porovnává aktuální záběry s dříve uloženými obrazy podle určitých vzorů. Tímto způsobem rozpozná a automaticky vyhodnotí odchylky mezi aktuálním skutečným stavem a „naučeným“ požadovaným stavem. Tuto technologii, která pracuje na bázi umělé inteligence a vyhodnocování obrazu, lze přitom využít v celé řadě dalších oblastí.

Miroslav Kroupa, vedoucí řízení značky ve Škoda AUTO, zdůrazňuje: „Technologie porovnání obrazu, založená na umělé inteligenci, mimo jiné umožňuje najít na strojích odchylky ještě předtím, než budou znatelné. Díky tomu můžeme potřebné servisní práce flexibilně skloubit s výrobními procesy a vyhnout se tak nákladným přerušením výrobního toku. Projekt monitorování parkovacích kapacit, který je založen na bázi umělé inteligence, nám umožňuje vyhodnocování obrazu dál vyvíjet a připravit k nasazení v každodenním provozu na různých místech ve firmě.“

Po úspěšném dokončení aktuální testovací fáze má tato aplikace, fungující na bázi umělé inteligence, pomáhat i při koordinaci provozu nákladních vozů na bráně č. 13 hlavního výrobního závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi. K té denně přijede zhruba 2.200 kamionů, které čekají na parkovišti, než jim bude povolen vjezd do závodu. Společnost Škoda AUTO je ale současně z důvodu výroby just-in-time odkázána na přesné doručení dodávek. Technologie vyvinutá na bázi AI zde může výrazně přispět k efektivnější a ekologičtější regulaci postupů, ke zlepšení bezpečnosti a snižování nákladů.

Technologie na bázi umělé inteligence provádí kognitivní funkce, které jinak ovládá výhradně člověk. Odpovídající programy tak mohou být v interakci s okolím, mohou vnímat a zvažovat relevantní skutečnosti, řešit problémy nebo dokonce plnit kreativní úkoly. Jakožto jeden z pilířů Strategie 2025 hraje umělá inteligence pro společnost Škoda AUTO klíčovou roli při další digitalizaci. V české automobilce má vedle produktů a procesů své místo také v oblasti služeb, kde technologie, které z ní vycházejí, jsou jedním z faktorů, umožňujících ještě lepší personalizované služby pro zákazníky.