Průzkum Universum
Škoda AUTO znovu uspěla v průzkumu Universum jako nejatraktivnější zaměstnavatel

Vysoké hodnocení získala česká automobilka i v oblasti ekonomických oborů a IT.

Mezinárodní společnost Universum zveřejnila výsledky dalšího ročníku hodnocení zaměstnavatelů. Škoda AUTO uspěla pošesté v řadě jako nejatraktivnější zaměstnavatel mezi studenty technických disciplín, dobré umístění si však odnesla i v kategorii ekonomických oborů a IT, v nichž obsadila druhou a pátou příčku. Na průzkumu se podílelo 12 483 vysokoškoláků z celé České republiky. Spolupráce s vysokými školami u nás i v zahraničí patří mezi dlouhodobé aktivity společnosti Škoda AUTO.

„Ve Škoda AUTO klademe velký důraz na agilitu a odbornost našich zaměstnanců. Obhájení prvenství u studentů technických oborů vysokých škol ukazuje na špičkovou úroveň atraktivity naší společnosti. Rovněž mne velmi těší vysoká popularita u studentů ekonomického zaměření a IT. Kvalifikovaní absolventi vědí, že jim Škoda AUTO nabízí dobré šance dalšího profesního rozvoje a díky spolupráci se sociálním partnerem také řadu zajímavých benefitů,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů.

Škoda AUTO získala v prestižním průzkumu Universum již pošesté v řadě prvenství mezi studenty technických oborů, velmi cenné je ale i druhé místo u vysokoškoláků z ekonomických kateder a pátá příčka mezi posluchači IT oborů. Potvrzuje se tím, že česká automobilka začíná být i mezi studenty vnímána jako významná firma v oblasti informačních technologií.

Prestižní průzkum Universum se studentů dotazuje nejen na hodnocení jednotlivých společností, ale také na jejich pracovní preference. Mezi hlavní lákadla, která čeští uchazeči o uplatnění uvádějí, patří vysoký výdělek, přátelské prostředí a příležitosti podílet se na zajímavých projektech.

Dalšími kariérními cíli studentů jsou rovnováha mezi pracovním a osobním životem, stabilní zaměstnání, společenská odpovědnost a profesní uznání. Absolventi všeobecně upřednostňují vyhledávání příležitostí k zaměstnání na sociálních sítích před běžnými internetovými portály či inzercí. Společnost Škoda AUTO vnímají jako jednoho z nejvíce aktivních zaměstnavatelů právě na sociálních sítích.

Pozitivně studenti hodnotí také aktivity, které Škoda AUTO vysokoškolákům nabízí, jako je placená stáž včetně možnosti odborného vedení závěrečné práce. Pro absolventy automobilka zajišťuje mezinárodní Trainee program zahrnující zahraniční stáž a dále rozvojový a motivační program pro zájemce o doktorské studium. Jen v roce 2018 byly s vysokými školami realizovány projekty za více než 100 milionů korun, další investice se týkají také středoškolského a odborného studia.

V České republice Škoda AUTO spolupracuje s dvaceti univerzitami, úspěšně však rozvíjí partnerství i se zahraničními školami. V rámci společných projektů mají studenti možnost prezentovat výsledky svého výzkumu odborníkům například z oddělení technického vývoje společnosti Škoda AUTO.

Škoda AUTO podporuje žáky a studenty prostřednictvím celé řady akcí, mezi kterými najdeme odborné přednášky, exkurze, workshopy nebo hackathony. S neziskovou organizací Czechitas se společnost dlouhodobě podílí na zvýšení úrovně vzdělání a zlepšení pracovního uplatnění v oblasti IT pro ženy a mládež.

Především pro absolventy vysokých škol jsou určeny také nadcházející dny otevřených dveří Škoda DAY. Letošní ročník se koná ve dnech 22.–23. 10. 2019 a bude zaměřen na e-mobilitu a využití umělé inteligence v automobilovém průmyslu.