Škoda Auto
Škoda Auto

Škoda Auto: Změna logistického systému v závodě ve Vrchlabí

Škoda převádí logistické procesy na nejmodernější řešení systému SAP.

Škoda Auto transformuje své logistické procesy na jednotný systém v rámci celokoncernového projektu nazvaného Project ONE Log. Nové, standardizované řešení využívající platformu SAP nahrazuje velké množství různých stávajících systémů. Společnost tak důsledně využívá digitalizaci a centralizaci s cílem snížit náklady a současně zvýšit flexibilitu v oblasti výroby a logistiky. Projekt je největší systémovou změnou v závodě Vrchlabí za posledních 25 let.


David Strnad - vedoucí logistiky značky ve společnosti Škoda Auto

"Doposud jsme zřídili a používali širokou škálu aplikací, které byly v průběhu času vyvíjeny na základě provozních potřeb a postupně se propojovaly. Nejen v rámci naší společnosti tak vzniklo velké množství systémů a rozhraní. Takový systém je velmi složitý a stejně tak je obtížné jej i udržovat. Se zavedením systému ONE Log máme nyní k dispozici jednotný, standardizovaný a harmonizovaný systém, který tvoří pevný základ pro řízení naší logistiky a zároveň šetří náklady a zvyšuje flexibilitu i efektivitu v celém logistickém řetězci."

Alexander Eisl - vedoucí IT ve společnosti Škoda Auto

"Platforma SAP S/4 HANA je vhodnou náhradou za naše aktuálně nasazené systémy v logistice. Poskytuje nám stabilní a komplexní základnu orientovanou na budoucnost, na které můžeme stavět a zajišťovat naši strategii digitalizace. Zavedení nového IT řešení během plného chodu podniku je vždy výzvou, a proto je pro nás velmi pozitivní zprávou, že jsme schopni zvládnout tak komplexní projekt, kdy všechny zúčastněné strany a členové projektu musí úzce spolupracovat a dosahovat stanovených cílů. Velké díky všem, kteří k tomu přispěli."


Vyšší efektivita díky sladění systémů v rámci celého koncernu

Projekt ONE Log zefektivňuje logistické procesy jednotlivých koncernových značek i napříč celým koncernem Volkswagen. Sloučení stávajících dílčích procesů do standardizovaného, moderního řešení SAP snižuje počet rozhraní v logistickém IT a zároveň zvyšuje dostupnost dat. Mezi očekávanými přínosy nalezneme větší flexibilitu a tím i vyšší efektivitu výroby, výrazné úspory nákladů a také konzistentní a transparentní údaje. Projekt ONE Log navíc nabízí příležitost využít nejnovější nástroje v oblasti analýzy obchodních údajů (Business Intelligence) pro komplexnější analýzu dat v celém dodavatelském řetězci.

V rámci projektu pod vedením koncernové logistiky probíhá úzká spolupráce zejména mezi zaměstnanci z útvarů logistiky a IT zúčastněných značek, kterými jsou Volkswagen Osobní vozy, Volkswagen Užitkové vozy, Audi a Škoda Auto. Realizace tohoto projektu napříč jednotlivými značkami byla zahájena začátkem roku 2023.

Největší systémová změna v závodě ve Vrchlabí za 25 let

Škoda Auto zavedla první verzi projektu ONE Log nejdříve ve svém závodě ve Vrchlabí, a to na základě principu MVP (Minimum Viable Product), ostatní české závody budou postupně následovat. Tato první verze je zaměřena na automatické plánování montážní linky převodovek, což zlepšuje sledování stavu zásob a zvyšuje efektivitu procesu nákupu materiálu. Do budoucna se počítá i se zapojením systémového plánování mechanického obrábění.