ŠKODA - cena za podporu rozmanitosti
ŠKODA - cena za podporu rozmanitosti

Škoda AUTO získala cenu za podporu rozmanitosti

Škoda AUTO dostala speciální ocenění poroty v soutěži TOP Odpovědná firma za projekt Podpora rozmanitosti a práce s předsudky pro lepší fungování týmu.

Škoda AUTO získala zvláštní cenu v soutěži TOP Odpovědná firma 2021, a to za inovativní projekt z oblasti řízení lidských zdrojů nazvaný Podpora rozmanitosti a práce s předsudky pro lepší fungování týmu. Série interaktivních tréninků vznikla ve spolupráci s se Škoda AUTO Vysokou školou a je určená všem vedoucím pracovníkům. Cílem je pochopit různorodost pracovních týmů a zvládání klíčových momentů, při nichž lze bez předsudků dosáhnout lepších výsledků a přispět k dlouhodobému porozumění mezi kolegy. Projekt má za sebou již rok fungování a je součástí řady kroků automobilky Škoda AUTO na podporu rozmanitosti a rovných podmínek na pracovišti, které dále rozvíjí i letos oznámená firemní strategie pro následující desetiletí NEXT LEVEL ‑ Škoda STRATEGY 2030.

Maren Gräf, členka představenstva Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura:

„Diverzita je pevnou součástí naší strategie NEXT LEVEL ‑ STRATEGY 2030. Rozmanitost podporujeme v celé společnosti. Prostřednictvím souboru interaktivních školení pro vedoucí pracovníky zvyšujeme například povědomí o diverzitě na pracovišti. Mám velkou radost, že toto úsilí nyní získalo od odborné poroty zvláštní cenu TOP Odpovědná firma. Toto ocenění ukazuje, že společnost Škoda AUTO v problematice diverzity kráčí po správné cestě. Máme vysokou motivaci, abychom se odhodlaně pustili do dalších kroků.“

Projekt na podporu rozmanitosti a práce s předsudky byl spuštěn v druhé polovině roku 2020 a osvědčil se od prvních dnů, kdy pomohl například poukázat na předsudky spojené s prací z domova během koronavirové pandemie. Ambice projektu jsou ovšem mnohem širší a týkají se celé řady témat z oblasti rozvoje zaměstnanců, diverzity a inkluze. Série tréninků se za rok zúčastnilo s podporou Odborů KOVO přes dva tisíce přímých nadřízených ze všech úrovní vedení, od mistrů až po členy představenstva.

Školení probíhají metodou tzv. nudge managementu, který vychází z vědeckého zkoumání lidského chování a aplikuje metody řízení a organizace tak, aby přirozeným způsobem pozitivně ovlivnil podvědomé chování zaměstnanců. Lektoři se zaměřují na dvanáct základních typů předsudků, jako je tendence připisovat větší přesnost názoru autoritám, sklon k podceňování času potřebného k dokončení úkolu či vysvětlení haló nebo stádového efektu, tedy podlehnutí nadmíru pozitivnímu nebo negativnímu prvnímu dojmu či názoru většiny bez kritického zhodnocení.

Jedním ze symbolů důsledného respektu osob a jejich myšlenek je i nedávná změna názvu oblasti Řízení lidských zdrojů na vhodnější Lidé a kultura. Nový termín lépe vystihuje osobní a otevřený přístup ke každému jednotlivci a současně je vyjádřením tradičního postoje automobilky Škoda AUTO, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou nejdůležitějším předpokladem pro další rozvoj firmy.

Škoda AUTO jako globálně působící značka a významný zaměstnavatel dlouhodobě zdůrazňuje principy rozmanitosti a spravedlivého i otevřeného přístupu ke každému jednotlivci. Strategie diverzity automobilky je založena na pěti pilířích: rovnosti pohlaví, internacionalizaci vedení a pracovních kolektivů, mezigenerační spolupráci, podpoře zdravotně či sociálně znevýhodněných osob a rozvoji diverzity myšlení.

Automobilka tak například poskytuje ženám komplexní podporu v oblasti technického vzdělávání a kariérního rozvoje nebo při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. Firemní kultura je otevřená rozdílnému vnímání a potřebám zaměstnanců z odlišných částí světa, stejně tak prosazuje všestranně obohacující princip spolupráce osob různých věkových skupin, pohlaví či původu. V rámci podpory inkluze zaměstnává Škoda AUTO ve svých třech českých závodech více než 350 osob, které potřebují zvláštní podporu při plnění svých každodenních úkolů kvůli své zdravotní či sociální situaci.

Škoda AUTO podepsala již v roce 2019 evropskou Chartu diverzity a aktivně podporuje toleranci, rovné příležitosti i kulturní rozmanitost. Aby zdůraznila svůj závazek k diverzitě a inkluzi, připojila se automobilka v letošním roce k Pride Business fóru a stala se partnerem konference Evropského dne diverzity v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Oblast diverzity staví do popředí i letos oznámená koncepce rozvoje pro příštích deset let NEXT LEVEL ‑ Škoda STRATEGY 2030. Jedním z příkladů posílení rozmanitosti je závazek, aby do roku 2030 každou čtvrtou pozici v managementu zastávala žena. Pro společnost Škoda AUTO jsou diverzita, inkluze a rovnoprávnost samozřejmými součástmi podnikové kultury, která je založena na otevřenosti a toleranci.