ŠKODA „42 Prague“
ŠKODA „42 Prague“

Škoda AUTO založí neziskový vzdělávací institut „42 Prague“

Od léta 2022 se tu má na práci budoucnosti připravovat až 450 budoucích programátorů.

Škoda AUTO podpoří společně s dalšími partnery budování neziskové instituce pro programátory v Praze. Maren Gräf, členka představenstva Škoda AUTO za oblast Lidé a kultura, a Christian Schenk, člen představenstva Škoda AUTO za oblast Financí a IT, podepsali společně se Sophií Viger, generální ředitelkou „École 42“, příslušné prohlášení o společném záměru. Jedinečná koncepce výuky nesází na pevně dané přednášky nebo profesory, ale na prakticky zaměřenou výuku a na „principy gamifikace a peer learningu“.

Christian Schenk, člen představenstva Škoda AUTO za oblast Financí a IT:

„Založením „42 Prague“ Škoda AUTO urychluje transformaci od klasické automobilky ke společnosti zaměřené na software. Zvyšujeme tempo digitalizace a pomocí neziskového vzdělávacího institutu „42 Prague“ vytvoříme optimální předpoklady pro pokrytí vysoké potřeby špičkově vzdělaných odborníků v IT.“

Maren Gräf, členka představenstva Škoda AUTO za oblast Lidí a kultury:

„Komplexní vzdělávání v oblasti IT patří k nejdůležitějším dovednostem pro úspěch digitální transformace. „42 Prague“ bude poskytovat rozsáhlé a prakticky zaměřené vzdělávání, které nám umožní vychovat vysoce kvalifikované specialisty v oblasti softwaru. Zároveň jako jeden z největších zaměstnavatelů soukromého sektoru v zemi se zasadíme o to, abychom dále posilovali Českou republiku jako mezinárodní lokalitu se špičkovými technologiemi.“

Po vzdělávacím institutu „42 Wolfsburg“ (založen v květnu 2021) se „42 Prague“ stane dalším členem vzdělávací sítě programátorů „École 42“, který bude spojen s koncernem Volkswagen. České školící středisko pro informatiky zahájí provoz již v květnu 2022. Bude se v něm bezplatně vzdělávat a připravovat na nové profese až 450 budoucích programátorů. Na základě zpětné vazby peer to peer a gamifikace si budou prakticky zaměřeným způsobem předávat poznatky o nejdůležitějších programovacích jazycích, kromě toho se výuka bude zaměřovat na celoživotní učení a rozvíjení sociálních dovedností.

Síť škol „École 42“ byla založena v roce 2013 v Paříži a od té doby se stala v oblasti IT vzdělávání pojmem. Nyní se podle tohoto systému vzdělává přibližně 12 tisíc studentů ve 35 lokalitách ve 22 zemích. Školy vzdělávají jedny z nejlepších IT specialistů na světě, 98 procent absolventů získá atraktivní nabídku pracovního místa ještě před ukončením studia.

Škoda AUTO bude provozovat neziskový vzdělávací institut „42 Prague“ jako zakladatel a sponzor s podporou celé řady partnerů z oblasti technologie a vzdělávání. Přihlásit se k bezplatnému studiu bude možné i bez doložení absolvovaného vzdělání. Po složení on‑line testu způsobilosti se v rámci čtyřtýdenní prakticky zaměřené zkušební doby prověří talent a jeho motivace, a vyberou se nejlepší uchazeči. Tří‑ až pětileté studium zahrnuje v rámci pružného časového plánu také dvě stáže, například ve společnosti Škoda AUTO.

Přijímací řízení a zápis se plánují od května 2022 a první semestr bude zahájen v září 2022. Kampus v Praze bude otevřený nepřetržitě sedm dní v týdnu a bude vybavený nejmodernější technikou, což studentům poskytne skvělé podmínky pro studium. Za budování institutu nesou odpovědnost vedoucí Škoda Akademie Alois Kauer a vedoucí útvaru IT ve Škoda AUTO Klaus Blüm, kteří zahájí provoz tohoto nového institutu pro softwarové talenty spolu s mezioblastním projektovým týmem a Škoda AUTO Vysokou školou.