Škoda zaměstnanci
Škoda AUTO se zaměstnanci podporují neziskové organizace

Zástupci Škoda AUTO, Odborů KOVO a deseti neziskových organizací podepsali na slavnostním setkání Memorandum k zaměstnaneckým sbírkám. Vybrané prostředky pomohou v letech 2020-2023 neziskovým organizacím: Bezpečně na silnicích, Centrum Orion, Černí koně, Dobrý anděl, Domácí hospic Duha, Maják, Pestrá, Světluška, ČSOP Klenice a Život dětem.

Škoda AUTO se na poli společenské odpovědnosti firem zaměřuje především na čtyři základní priority: pomoc dětem, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu a dopravní bezpečnost, dále pak na regiony, ve kterých má své výrobní závody. Do podpory těchto aktivit se již šest let zapojují i zaměstnanci prostřednictvím zaměstnaneckých sbírek. Ve druhém kole tohoto projektu v letech 2016 až 2019 takto zaměstnanci darovali částku téměř 11 miliónů korun a firma ji zdvojnásobila.

Pro další období sbírek na následující 4 roky navrhli zaměstnanci Škoda AUTO 109 neziskových organizací, z nichž bylo následně vybráno 10 vítězných. „Velký počet obdržených návrhů a přihlášek ukazuje obrovský zájem zaměstnanců o tento projekt a jsem přesvědčen, že nové kolo zaměstnaneckých sbírek bude minimálně tak úspěšné, jako to předešlé“, uvedl Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda AUTO zodpovědný za lidské zdroje. Zaměstnanci si mohou sami určit výši svého pravidelného příspěvku i to, ke které organizaci jejich částka zamíří. Škoda AUTO jako garant projektu pak bude pokračovat v takzvaném párování a částku vybranou zaměstnanci zvýší na dvojnásobek.

Nejvíce hlasů zaměstnanců získaly organizace Život dětem, Světluška, Bezpečně na silnicích, které se projektu účastnily již v minulých letech. Nově budou zařazeny neziskové organizace Černí koně, Dobrý anděl, Maják a Pestrá, doplněné o tři regionální organizace ČSOP Klenice, Domácí hospic Duha a Centrum Orion. Pro vybrané neziskové organizace je výrazným benefitem čtyřleté období, na které je spolupráce navržena. Dává jim totiž možnost dlouhodobějšího plánování aktivit a realizace náročnějších projektů.

Se zástupci vítězných neziskových organizací bylo v Mladé Boleslavi slavnostně podepsáno společné Memorandum. Automobilka a firemní Odbory KOVO na straně jedné a 10 neziskových organizací na straně druhé se v něm shodly na podobě spolupráce i zajištění transparentního a bezchybného fungování a využívání sbírek v příštích čtyřech letech.

Zaměstnanecké sbírky ve Škoda AUTO budou mít nadále i mezinárodní dimenzi. Pětina firmou poskytnutých prostředků na párování zaměstnaneckých sbírek zamíří na projekty společenské odpovědnost v Aurangabádu a Pune a vybrané prostředky mezi zaměstnanci tak nepřímo posílí společenskou odpovědnost závodů Škoda AUTO v Indii.