Sdílená kola Mladá Boleslav
Škoda AUTO podporuje spuštění pilotního projektu sdílených kol v Mladé Boleslavi

Z prostředků fondu mají uživatelé zdarma prvních 15 minut jízdy.

Nadační fond Škoda AUTO finančně podpoří spuštění systému sdílených kol provozovatele Rekola v Mladé Boleslavi. Sdílení jízdních kol pomocí aplikace v mobilním telefonu již úspěšně funguje v osmi městech České republiky. Projekt přispěje k zvýšení atraktivity města a jeho přeměny na moderní místo pro život, k čemuž se zavázala Škoda AUTO a partneři v rámci společné iniciativy Nové Boleslavsko, do kterého společnost přispěla založením Nadačního fondu Škoda AUTO s finanční alokací ve výši 30 milionů eur.

„Jedním z hlavních podnětů občanů v rámci průzkumu veřejného mínění na portále www.noveboleslavsko.cz byla podpora ekologických forem dopravy ve Mladé Boleslavi. Projekt sdílení jízdních kol s finančním příspěvkem Nadačního fondu Škoda AUTO je jedním z prvních konkrétních řešení, jak místním občanům i návštěvníkům města umožnit rychlou, jednoduchou a cenově velmi dostupnou individuální dopravu a současně ulevit městu od automobilů,“ říká Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů společnosti Škoda AUTO a předseda správní rady Nadačního fondu Škoda AUTO.

Projekt sdílení jízdních kol Rekola již funguje v osmi městech České republiky, devátým se nyní stává Mladá Boleslav. Zájemcům bude k dispozici 60 bicyklů do města, z toho polovina s třístupňovou přehazovačkou, polovina bez ní. Od září přibude také 10 elektrokol. Uživatelé si mohou kola jednoduše zapůjčit pomocí aplikace v mobilním telefonu, sdílení bicyklů funguje 24 hodin denně.

Prvních 15 minut jízdy je pro všechny uživatele díky příspěvku Nadačního fondu Škoda AUTO zdarma. Výpůjčka a vrácení sdílených kol je možné v rámci předem určených zón. Mezi tyto zóny patří například okolí Škoda Muzea, nebo Vzdělávacího centra Na Karmeli a další lokality. Sdílení kol je v letošním roce dostupné od června do 21. listopadu.

Nadační fond Škoda AUTO investuje v příštích letech do rozvoje regionu 30 milionů eur, které budou vynaloženy na projekty zohledňující přání a návrhy obyvatel z Mladé Boleslavi a nejbližšího okolí. V první vlně byly představeny projekty za více než 60 milionů korun a ve spolupráci s hlavními budou podpořeny zejména projekty vedoucí ke zlepšení dopravní situace a k podpoře možností trávení volného času.

Společně s partnery se hledá model realizace výstavby mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru, výstavbou rampy v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou nebo s opatřeními pro obnovu vegetace v přírodním parku Štěpánka, který byl v minulém roce značně poškozen vichřicí a kůrovcem.

Nejnovější informace o aktuálním stavu příslušných iniciativ a projektů mohou zájemci sledovat na stránkách https://www.noveboleslavsko.cz/.