ŠKODA - UNI.Space
ŠKODA - UNI.Space

Škoda AUTO otevřela na vysokých školách prostory UNI.Space

Česká automobilka tento týden otevřela nové prostory UNI.Space na dvou pražských vysokých školách: Fakultě technické České zemědělské univerzity a Fakultě strojní Českého vysokého učení technického.

Společnost Škoda AUTO tento týden otevřela na dvou pražských vysokých školách nová zázemí pro studenty, nazvaná UNI.Space. Koncept architektonicky oddělených zón pro neformální setkání studentů, jejich odpočinek nebo přípravu na přednášky slouží i jako připomínka těsné spolupráce automobilky s partnerskými univerzitami. Škoda AUTO podporuje odborné univerzitní vzdělání řadou projektů, mezi které patří technické laboratoře budované přímo na fakultách, poskytnutí konstrukčních celků i celých automobilů pro účely výuky, ale také nabídka stáží, trainee i doktorandských programů či odborná konzultace závěrečných prací. Automobilka tímto způsobem zvyšuje úroveň domácího akademického prostředí, což je jeden z jejích hlavních cílů společenské odpovědnosti.

Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů, říká: „Úzká spolupráce mezi Škoda AUTO a partnerskými univerzitami je přínosem jak pro naši společnost, tak pro partnerské vysoké školy a studenty. Svou podporou přispíváme k rozsáhlému, prakticky zaměřenému vzdělávání a otevíráme mladým talentům celou řadu kariérních možností v automobilovém průmyslu. UNI.Space poskytují prostor pro společnou přípravu na přednášky či zkoušky a zároveň prezentují společnost Škoda AUTO jako potenciálního budoucího zaměstnavatele.“

Zázemí UNI.Space představují účelně navržené zóny, v nichž studenti najdou dostatek místa pro přípravu ke studiu nebo oddech. Koncept je založen na atraktivním interiérovém designu, nechybějí zde informační obrazovky a panely či zásuvky a nabíječky pro mobilní zařízení. Dominuje zde modulární sestava sedací soupravy s potahy, které jsou z 98 % z recyklovaného materiálu, což zdůrazňuje orientaci automobilky na využití obnovitelných zdrojů a šetrnost k životnímu prostředí. Název UNI.Space zdůrazňuje, že jde o unikátní, univerzální prostory na univerzitní půdě. Specialitou instalace v prostorách Českého vysokého učení technického bude navíc stálý exponát – první výhradně elektrický model Enyaq iV. Jedná se o exkluzivní exemplář, který letos sloužil jako „velitelská centrála“ ředitele cyklistického závodu Tour de France.

Oblast automobilové výroby prochází zásadní proměnou, kterou charakterizuje nástup elektrického pohonu a digitalizace. Ve výrobních procesech se uplatňují převratné prvky průmyslu 4.0 a výrazné novinky se dotýkají i dalších činností, od logistiky až po nové prodejní modely, využívající virtuální prostředí. To otvírá mnohem více možností pro uplatnění talentovaných studentů jak v České republice, tak v zahraničí.

Škoda AUTO spolupracuje se dvěma desítkami univerzit v celé řadě oblastí. Minulý měsíc otevřela originální laboratoř AIM.Lab na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Jedná se o první inciativu tohoto druhu, která se zaměřuje na analýzu dat, aplikaci strojového učení a umělé inteligence i problematiku optimalizace ve výrobě. Propojení s ostravskou univerzitou má ovšem také hlubší kořeny: automobilka zde s využitím pokročilé sítě 5G zkouší projekt autonomní jízdy v konvoji, při níž vedoucí vůz s řidičem následuje automobil zcela bez posádky.

Dalším příkladem spolupráce s akademickým prostředím je předloni zpřístupněná sdílená laboratoř UNI.Lab při Technické univerzitě v Liberci. Zde se mohou studenti setkávat se zástupci automobilky během různých příležitostí, vyměňovat si své zkušenosti a znalosti a vedle přednášek či seminářů navázat taktéž kontakty pro vypracování bakalářských či diplomových prací anebo se informovat o možnostech kariérního rozvoje po završení studia. V prostorách UNI.Labu se také nově nachází expozice elektromobility. Studenti zde najdou jednotlivé prvky prvního čistě elektrického modelu Enyaq iV a mají tak možnost seznámit se s technologickými novinkami přímo na půdě univerzity.

Od nového akademického roku zde navíc vzniklo sdílené pracoviště pro studenty napříč fakultami, kde budou v průběhu semestru organizovány workshopy na aktuální témata, jako jsou technologie průmyslu 4.0, 3D tisk, inovace v automobilovém odvětví nebo téma udržitelnosti. Studenti zde mají také k dispozici několik 3D tiskáren, které mohou využít pro své studijní potřeby.

Vedle vysokých škol podporuje Škoda AUTO v rámci své společenské odpovědnosti další oblasti vzdělávání, včetně středoškolského či odborného. Automobilka pro studijní a výzkumné účely poskytuje komponenty i celé nehomologované automobily. Jen za rok 2020 tak pro vzdělávací účely předala 410 učebních pomůcek včetně 65 vozů a 145 motorů nebo převodovek, které pomáhají pedagogům i studentům v odborných předmětech.