ŠKODA AUTO - Testování zaměstnanců
Škoda AUTO otestovala v Rychnově nad Kněžnou zaměstnance

Škoda AUTO otestovala v Rychnově nad Kněžnou zaměstnance z Polska na koronavirus: všichni prošli s negativními výsledky

Škoda AUTO zajistila pro zahraniční zaměstnance z Polska, kteří pracují v závodě v Kvasinách, testování na přítomnost koronaviru v těle: 100 % vzorků bylo negativních.

Škoda AUTO otestovala zaměstnance a externí spolupracovníky z Polska, kteří pravidelně dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách, na přítomnost koronaviru v těle. Všichni účastníci prošli s negativními výsledky. Zdravotní prověrka je jednou z podmínek pro přeshraniční pohyb osob dojíždějících do České republiky za zaměstnáním.

„Zdraví zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků je pro nás priorita od prvních okamžiků, kdy pandemie nemoci covid-19 vypukla,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Velmi oceňujeme dosavadní vysokou disciplinovanost a osobní zodpovědnost všech kolegů, bez níž by nebylo možné obnovit provoz v závodech společnosti. Náš velký vděk mají ovšem také pracovníci všech složek záchranného systému, jako jsou zdravotní sestry, lékaři, hasiči a policisté, kteří v této složité situaci obětavě pomáhají s realizací testů.“

Testování probíhalo v areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou a prováděly je zdravotní sestry z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, výsledky pak vyhodnocovali pracovníci nemocnice v Náchodě. Jedná se o tzv. PCR testy, které zjišťují přítomnost koronaviru v těle. Výsledky jsou známy do dvou dnů. Testování probíhalo ve spolupráci s Odbory KOVO pod záštitou Královéhradeckého kraje, města Rychnov nad Kněžnou, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Policie České republiky.

S PCR testováním začala automobilka již 19. 5. a otestovala celkem více než 2 000 zaměstnanců. Poslední výsledky byly vyhodnoceny dne 29. 5. 2020. Negativní výsledek PCR testu umožní polským zaměstnancům (pendlerům) návrat do zaměstnání, zpět na pracoviště se vrací postupně od 31. 5. 2020 od 22:00 h.

Veškeré náklady na realizaci zdravotní prověrky hradí zahraničním zaměstnancům automobilka. Společnost také zajistila zaměstnancům možnost dobrovolně se otestovat na náklady firmy i v ostatních závodech. Na zaměstnaneckém portále Škoda Space byl pro tento účel zprovozněn on-line rezervační systém.

Škoda AUTO přijala ve spolupráci s Odbory KOVO ve svých českých závodech rozsáhlá preventivní opatření, která slouží k ochraně zdraví zaměstnanců. Jejich součástí je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami, respirátory nebo ochrannými štíty. Škoda AUTO poskytuje i dostatek dezinfekčních prostředků a pomocí prostřednictvím tištěných materiálů a digitálních kanálů informuje o základních pravidlech bezpečného kontaktu, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekce a „bezpečné“ kašlání a kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota.