ŠKODA - ARWA OELJEKLAUS VEDOUCÍ AKTIVIT V SEVERNÍ AFRICE
Škoda AUTO jmenuje Arwu Oeljeklaus do funkce vedoucí aktivit

Škoda AUTO jmenuje Arwu Oeljeklaus do funkce vedoucí aktivit v severní Africe

Arwa Oeljeklaus bude od 1. ledna 2021 ve společnosti Škoda AUTO řídit region severní Afriky.

Arwa Oeljeklaus bude od 1. ledna 2021 ve společnosti Škoda AUTO řídit region severní Afriky. Arwa Oeljeklaus má více než dvacetileté zkušenosti z odvětví automobilového průmyslu a ve společnosti Škoda AUTO v Mladé Boleslavi doposud pracovala jako vedoucí Obchodní strategie a Řízení vztahů se zákazníky v České republice.

Společnost Škoda AUTO nově vytvořila pozici vedoucí aktivit v regionu severní Afriky, poté, co byla koncernem Volkswagen pověřena převzetím odpovědnosti za tento a další růstové regiony. Region severní Afriky v současné době zahrnuje egyptský, tuniský, marocký a alžírský trh. Stejně jako v Indii a v Rusku zde bude Škoda AUTO zodpovědná za všechny aktivity koncernu Volkswagen. Jednou ze tří hlavních priorit automobilky v rámci programu „NEXT LEVEL Škoda“ bude vstup na nové trhy s potenciálem růstu. Cílem je realizovat na těchto trzích ziskový růst v objemových segmentech. V rámci projektu INDIA 2.0 má česká automobilka na tomto poli bohaté zkušenosti.

Arwa Oeljeklaus do nové pozice přichází s více než dvacetiletou zkušeností z oblasti automobilového průmyslu. Po vystudování vysoké školy ekonomické v Paříži absolvovala na jedné z francouzských obchodních vysokých škol studium Mezinárodního obchodu a Business Development. Svou kariéru v automobilovém průmyslu zahájila v roce 2000 ve skupině PSA, kde naposledy zastávala pozici vedoucí managementu produktu modelových řad A SUV a MPV značky Peugeot. V roce 2011 nastoupila do společnosti Škoda AUTO, kde nejprve vedla management produktu řady A SUV. Mezi její úkoly patřila i mezinárodní koordinace důležitého SUV modelu na evropském, čínském, indickém a ruském trhu.

V roce 2014 převzala řízení oddělení Obchodní strategie a Řízení vztahů se zákazníky (CRM) pro Českou republiku. V této vedoucí pozici pracovala na strategickém rozvoji české importérské organizace a vyvinula systémy a procesy pro budování a řízení vztahů se zákazníky.

Arwa Oeljeklaus vedle své mateřštiny mluví také plynule anglicky, arabsky, německy a domluví se i česky.