Škoda - Evropský měsíc diverzity
Škoda - Evropský měsíc diverzity

Škoda Auto již potřetí oslavila Evropský měsíc diverzity

Škoda Auto přijímá komplexní opatření na podporu rozmanitosti a inkluze v celé společnosti.

Škoda Auto se aktivně zasazuje o toleranci, rovné příležitosti, diverzitu a spolupráci založenou na vzájemném respektu uvnitř i vně společnosti. Česká automobilka se zavázala poskytovat svým zaměstnancům otevřené, spravedlivé a bezpečné pracovní prostředí. V této souvislosti se Škoda Auto i letos zapojila do Evropského měsíce diverzity, který si klade za cíl zvýšit povědomí o významu diverzity a inkluze prostřednictvím celé řady aktivit.

Evropská unie vyhlásila i v letošním roce měsíc květen „Evropským měsícem diverzity“ s cílem podpořit a zvýšit povědomí o diverzitě, ekvitě a inkluzi v každodenním životě i na pracovišti. Inkluze znamená uvědomit si a přijmout odlišnosti, díky kterým jsou lidé jedineční. Společnost Škoda Auto chce být atraktivním zaměstnavatelem pro všechny bez ohledu na sociální či zdravotní omezení. Od roku 2006 mimo jiné provozuje chráněné dílny pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Klaus Zellmer - předseda představenstva společnosti Škoda Auto

„Jako jeden z největších zaměstnavatelů v České republice podporujeme ve Škoda Auto celou řadu iniciativ k prosazení diverzity a inkluze. Již od roku 2019 jsme signatáři evropské Charty diverzity. Diverzita a inkluze jsou a zůstávají klíčovou oblastí aktivit a snažíme se jít v tomto ohledu příkladem. Zasazujeme se o rozmanitost, otevřenost, toleranci a pracovní prostředí založené na vzájemném respektu a porozumění. Různorodé týmy dosahují lepších výsledků, reprezentují naši zákaznickou základnu
a jsou podstatou našeho dlouhodobého úspěchu.”

Maren Gräf - členka představenstva Škoda Auto za oblast Lidé & kultura

„Lidé mohou plně využít svůj potenciál v prostředí, ve kterém jsou přijímáni a podporováni v souladu se svým sebepojetím. Čím rozmanitější je tým, tím lepší a inovativnější je jeho práce. Týká se to aspektů, jako je genderová identita, etnický původ, sociální poměry a vzdělání, náboženství, světonázor, sexuální orientace, zdraví a věk. Ve Škoda Auto si stanovujeme jasné cíle a zasazujeme se o diverzitu napříč všemi oblastmi. Díky tomu, že každý zaměstnanec hraje svou úlohu, můžeme v této době transformace pracovat společně jako tým, abychom mohli plně využít sílu inkluze, kterou potřebujeme a budeme potřebovat i v budoucnu.”

Jasné cíle orientované na větší diverzitu a inkluzi

Řada studií potvrzuje, že diverzita ve vedení firem má sociální i ekonomický přínos. Platí to zejména pro vyvážené zastoupení žen a mužů: zvýšení podílu méně zastoupeného pohlaví v různých pracovních oblastech může posílit růst HDP v České republice o 7,8 %. Cílem Škoda Auto je za podpory sociálního partnera Odborů KOVO zajistit, aby podíl méně zastoupeného pohlaví ve vedení do roku 2030 reprezentoval alespoň 25 %. Existují i další pádné důvody pro podporu diverzity, která například zvyšuje potenciál růstu společnosti o 45 % a expanze o 70 %. Inkluzivní prostředí navíc přináší trojnásobně vyšší spokojenost zaměstnanců a dvojnásobně lepší rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem.

Škoda Auto se aktivně zapojila do celé řady iniciativ

U příležitosti Evropského měsíce diverzity Škoda Auto v uplynulých týdnech nabídla pod heslem „Na tobě záleží, Na nás záleží, Na rozmanitosti záleží“ celou řadu interních aktivit. Program zahrnoval prezentace, workshopy, on-line aktivity i akce mimo areál společnosti určené pro zaměstnance. Patřila mezi ně například interaktivní panelová diskuze „Nebojte se sdílet“, pořádaná k Mezinárodnímu dni proti homofobii, bifobii a transfobii. I letos se Škoda Auto stala partnerem běhu proti homofobii Fun & Run 2023.

Diverzita jako základní kámen strategie společnosti

Podpora diverzity, ekvity a inkluze je základním kamenem strategie společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Již v roce 2019 podepsala automobilka evropskou Chartu diverzity, která aktivně podporuje přijetí, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost. Dále se připojila i k Pride Business Foru. Škoda Auto se také zaměřuje na široké spektrum otázek z oblasti diverzity, jako například vyvážené zastoupení žen a mužů, prorodinnou politiku, LGBT+, internacionalizaci, mezigenerační spolupráci, individuální dovednosti, alternativní formy zaměstnání, angažovanost zaměstnanců, postoj k diverzitě a školení v této oblasti.

Pro respekt k jedinečnosti každého člověka: unikátní vůz Škoda Enyaq Coupé Respectline

Automobilka v následujících dnech představí Škoda Enyaq Coupé Respectline, vůz s osobitými designovými prvky exteriéru i interiéru, jehož účelem je poukázat na důležitost ochrany lidských práv, úcty ke všem lidem, k přírodě a ke všemu, co nás obklopuje. Designově unikátní vůz Škoda Enyaq Coupé Respectline vznikl jako pokračování oslav Evropského měsíce diverzity. Poprvé bude veřejně k vidění na Open Air koncertu České filharmonie 21. června, dále se objeví na Pride Business Foru či Prague Pride Festivalu a dalších letních akcích doma i v zahraničí.