Škoda AUTO dosáhla rentability tržeb ve výši 6,6 %

Zákazníkům na celém světě bylo dodáno 186 200 vozů Škoda (-25,4 % oproti předchozímu roku). Provozní zisk dosáhl hodnoty 337 milionů eur (-24,8 % oproti předchozímu roku).

V prvním čtvrtletí dodala česká automobilka zákazníkům na celém světě celkem 186 200 vozů (-25,4 % oproti předchozímu roku). Provozní výsledek ve výši 337 milionů eur je o 24,8 % nižší než v minulém roce, rentabilita tržeb ve výši 6,6 % je na solidní, avšak nižší úrovni ve srovnání s loňským rokem. Hlavními důvody jsou setrvalý nedostatek čipů a válkou v Ukrajině způsobené narušení dodavatelských řetězců. Realizace programu NEXT LEVEL EFFICIENCY+ proto bude v příštích měsících důsledně pokračovat. Automobilka zároveň očekává, že dodávky dílů se v průběhu druhého pololetí budou dále zlepšovat.


Christian Schenk člen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Financí a IT.

"Máme za sebou extrémně náročné první čtvrtletí. K nedostatku polovodičů se přidalo ještě výrazné narušení dodavatelských řetězců z důvodu války na Ukrajině. Podnikli jsme řadu protiopatření a dokázali tak posílit provozní zisk. I v dalším průběhu roku budeme důsledně pokračovat v realizaci programu NEXT LEVEL EFFICIENCY+, zaměřeného na snižování nákladů a zvyšování efektivity, abychom minimalizovali dopady na naše hospodaření. Za současného stavu očekáváme, že se dodávky dílů od druhé poloviny roku zlepší."

Martin Jahnčlen představenstva společnosti Škoda AUTO za oblast Prodeje a marketingu

"Díky novým modelům, jako jsou Fabia, Karoq a Enyaq Coupé iV, jsme do nového roku vkročili s optimismem. Válka na Ukrajině nás ovšem výrazně přibrzdila. Děkuji zákazníkům za trpělivost a stálou důvěru ve značku Škoda, děkuji i našim importérům a prodejcům za jejich skvělé nasazení. Pozitivem je, že jsme obnovili výrobu našeho plně elektrického SUV Enyaq iV. Uděláme vše pro to, abychom i nadále co nejlépe uspokojovali vysokou poptávku po našich modelech."


Tržby Škoda AUTO Group* díky konsolidaci lehce vzrostly na 5,1 miliardy eur (+1,0 % oproti předchozímu roku). Zatímco provozní výsledek klesl o 24,8 % na 337 milionů eur, dosáhla rentabilita tržeb solidní úrovně 6,6 %. Společnost Škoda AUTO reaguje na aktuální situaci důslednou realizací programu NEXT LEVEL EFFICIENCY+. Hlavním a dlouhodobým cílem je dosáhnout vedoucího postavení mezi evropskou konkurencí v oblasti nákladů a dosažení trvalé rentability tržeb ve výši minimálně 8 %. Program se zaměřuje na maximalizaci potenciálu výnosů a optimalizaci materiálových, výrobních a fixních nákladů. Vzhledem k tomu, že na začátku roku došlo ke konsolidaci společnosti Volkswagen Group Rus pod společnost Škoda AUTO a.s., nelze uváděné ukazatele meziročně přímo srovnávat.

Škoda AUTO Group* – Ukazatele ve čtvrtletním srovnání, leden až březen 2022/2021**:

  20222021Změna v %
Dodávky zákazníkům vozů 186 200 249 600td> -25,4 %
Dodávky zákazníkům, bez Číny vozů 171 000 223 300 -23,4 %
Výroba*** vozů 235 100 239 700 -1,9 %
Odbyt**** vozů 238 200 234 400 1,6 %
Tržby mil. EUR 5 101 5 049 1,0 %
Provozní výsledek mil. EUR 337 448 -24,8 %
Provozní výsledek mil. EUR 337 448 -24,8 %
Rentabilita tržeb (Return on Sales) % 6,6 8,9  
Hmotné investice mil. EUR 74 86 -14,0 %
Čistý finanční tok mil. EUR 337 563 -40,1 %

* Škoda AUTO Group zahrnuje společnosti Škoda AUTO a.s, Škoda AUTO Slovensko s.r.o., Škoda AUTO Deutschland GmbH, Škoda AUTO Volkswagen India Private Ltd. a OOO Volkswagen Group Rus.

** Procentuální odchylky jsou vypočteny z nezaokrouhlených čísel.

*** Zahrnuje výrobu ve skupině Škoda AUTO, bez výroby v partnerských montážních závodech v Číně, na Slovensku a v Německu, ale včetně ostatních koncernových značek jako SEAT, VW a AUDI; výroba vozů bez dílčích/kompletních sestav.

**** Zahrnuje odbyt skupiny Škoda AUTO prodejním společnostem, včetně dalších koncernových značek jako SEAT, VW, AUDI, PORSCHE a LAMBORGHINI; odbyt vozů bez dílčích/kompletních sestav.

Dodávky zákazníkům v prvním čtvrtletí roku 2022:

Od ledna do března dodala Škoda AUTO svým zákazníkům na celém světě 186 200 vozů (první čtvrtletí roku 2021: 249 600 vozů; -25,4 %).

V západní Evropě zaznamenala společnost Škoda AUTO za první tři měsíce roku celkem 89 000 dodávek zákazníkům (první čtvrtletí 2021: 111 600 vozů; -20,3 %). Na svém v současnosti největším trhu, v Německu, dodala automobilka v období od ledna do března zákazníkům 33 100 vozů (první čtvrtletí 2021: 36 600 vozů; -9,6 %). Na rozdíl od obecného vývoje na trhu si značka Škoda v prvním čtvrtletí roku polepšila v Norsku: 1 400 vozů dodaných zákazníkům představuje ve srovnání s předchozím rokem nárůst o 9,3 % (první čtvrtletí 2021: 1 200 vozů). Švýcarsko zůstalo na stabilní úrovni s 3 900 vozy dodanými zákazníkům (první čtvrtletí 2021: 3 800 vozů; +1,0 %).

Ve střední Evropě zaznamenala Škoda AUTO v prvním čtvrtletí 35 400 dodávek zákazníkům, oproti 46 900 dodávkám ve stejném období minulého roku jde o -24,6 % pokles. Na domácím českém trhu zůstaly dodávky poměrně stabilní: za první tři měsíce bylo zákazníkům dodáno 18 600 vozů (leden až březen 2021: 19 600 vozů; -5,2 %).

Ve východní Evropě bez Ruska dodala Škoda AUTO od ledna do března zákazníkům 7 500 vozů, což představuje pokles o 23,3 % (první čtvrtletí 2021: 9 800 vozů).

Na pozadí ruské invaze na Ukrajinu představenstvo koncernu Volkswagen na začátku března rozhodlo, že až do odvolání zastaví výrobu vozů v Rusku i vývoz svých vozů do Ruska. Za první dva měsíce roku tam značka Škoda zaznamenala 12 100 dodávek zákazníkům (leden až březen 2021: 22 800 vozů; -47,0 %).

V Číně klesly dodávky zákazníkům v prvním čtvrtletí o 42,2 % na 15 200 vozů (leden až březen 2021: 26 300 vozů).

V Indii zaznamenala značka Škoda v prvním čtvrtletí roku 2022 celosvětově největší nárůst dodávek zákazníkům: s 11 600 vozy si automobilka na tomto trhu mimořádně polepšila, a to o 265,3 % (leden až březen 2021: 3 200 vozů).

Dodávky vozů značky Škoda zákazníkům v prvním čtvrtletí roku 2022

(v kusech, zaokrouhleno, po jednotlivých modelech; +/- v procentech oproti předchozímu roku):