‚Já a Kia pomáháme dětem‘
‚Já a Kia pomáháme dětem‘

Projekt ‚Já a Kia pomáháme dětem‘ vybral 219 400 Kč pro děti s autismem a mozkovou obrnou

Společnost Kia Czech věnovala Nadaci Naše dítě za první pololetí roku 2021 finanční dar ve výši 219 400 Kč. Celá částka jde na financování projektů zlepšující kvalitu života autistických dětí a dětí žijících s mozkovou obrnou. Finanční prostředky na základě individuálních žádostí přerozdělila Nadace Naše dítě, s kterou české zastoupení značky Kia spolupracuje již přes 12 let. Za dobu vzájemné spolupráce se díky projektu ‚Já a Kia pomáháme dětem‘ podařilo vybranou částkou přesahující 3,5 milionu korun pomoci na 115 dětem a řadě českým organizacím.

Mezi podpořenými jednotlivci je desítka rodin s dětmi ve věku od 4 do 16 let a jedna nestátní nezisková organizace NAUTIS, která za finanční podporu pořídila pomůcky pro autistické děti.

„Od začátku tohoto roku jsme přijali dvojnásobný počet žádostí, než za období jaro/podzim roku 2020. V první polovině roku 2021 tak již evidujeme žádosti od 18 dětí s diagnózou mozkové obrny a 11 od dětí s autismem. Partnerství se značkou Kia nám ve vypořádání těchto žádostí výrazně pomáhá.“ komentuje aktuální situaci ředitelka nadace, paní PhDr. Iva Kozáková.

„Dobročinný projekt ‚Já a Kia pomáháme dětem‘ je spojen s nově prodanými vozy na českém trhu, kdy za každého nového zákazníka darujeme do společného projektu s nadací 50 Kč. V prvním pololetí roku 2021 bylo dle oficiálních statistik Svazu dovozců automobilů registrováno celkem 4 388 nových vozidel značky Kia, což je o necelých 13 % více, než za stejné období loňského roku. Věříme, že každá částka, kterou na individuální projekty přispíváme, má pro rodiny i rodiče samoživitele pečující o děti narozené s autismem či žijící s mozkovou obrnou velký význam. Naším dlouhodobým cílem je k podobné pomoci motivovat firmy, ale i jednotlivé dárce, které Nadace Naše dítě potřebuje v současné chvíli více než kdy jindy,“ hodnotí aktuální situaci tisková mluvčí Kia Czech, paní Kateřina Vaňková.

Kia Czech se v letošním roce kromě stabilní podpory projektů zaměřených na handicapované děti rozhodla reagovat na aktuální situaci a v rámci právě probíhající celorepublikové dynamické Tour ‚Kia v pohybu‘ daruje Nadaci Naše dítě dodatečných 10 Kč za každý odjetý kilometr v rámci testovacích jízd, které poputují na pomoc pro děti v nouzi z oblastí postižených tornádem na jihu Moravy.

Poznámky:

O projektu: Podpora Nadace Naše dítě automobilkou Kia trvá již od roku 2009. V roce 2014 spustily Kia a Nadace Naše dítě (NND) společný projekt „Já a Kia pomáháme dětem“, jehož cílem je pravidelná a transparentní podpora znevýhodněných dětí. Z každého nově prodaného automobilu věnuje Kia Czech padesát korun právě na podporu nadace a konkrétních individuálních žádostí. Finanční dar je NND předáván vždy dvakrát ročně, po uzavření pololetních registrovaných výsledků prodeje automobilky Kia v ČR. Peníze putují speciálně na pomoc dětem s poruchou autistického spektra a mozkovou obrnou, přičemž nejčastěji jsou hrazeny nákladné neurorehabilitace, osobní asistence, či zdravotní pomůcky. Na konci roku 2019 bylo značce Kia předáno pamětní Zlaté srdce, které Nadace Naše dítě od roku 2005 uděluje osobnostem a organizacím významně přispívajícím k ochraně dětí, nebo jakýmkoliv způsobem aktivně pomáhajícím zneužívaným, opuštěným, handicapovaným, týraným, či jinak ohroženým dětem.

Porucha autistického spektra (zkráceně autismus, resp. PAS): Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Mozková obrna (zkráceně MO): je pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou kontroly hybnosti, která se projevuje v několika prvních letech života jedince. Nemocný s MO může mít problémy s jemnými pohybovými vzorci, s udržením rovnováhy a s chůzí či může strádat mimovolnými pohyby (kroutivé pohyby rukou, nekontrolovatelné pohyby úst). Některé osoby s MO jsou navíc postižení dalšími zdravotními problémy včetně epileptických záchvatů a poruch mentálních funkcí. Přes veškerý výzkum není toto onemocnění vyléčitelné, ani neexistuje jeho spolehlivá prevence. Současná medicína přesto nabízí nemocným s MO pomoc alespoň částečným mírněním některých projevů nemoci vedoucí ke zlepšení kvality jejich života.