Škoda Auto
Škoda Auto

Nový most spojuje Mladou Boleslav a centrum Škoda Auto

Most vede podél železniční trati, je určen pěším a cyklistům a stane se součástí cyklotrasy Greenway Jizera.

Dnes byl slavnostně otevřen most přes Jizeru, který výrazně usnadní cestu pěším a cyklistům mezi Mladou Boleslaví a pravým břehem řeky, kde se v místní části Dalovic nachází i vývojové a konstrukční centrum společnosti Škoda Auto a pokračují zde také komunikace k blízkým obcím. Na projekt přispěl Nadační fond Škoda Auto částkou 26 milionů korun, další výdaje z celkových téměř 74,5 milionu Kč pokryly dotace z Evropské unie a prostředky města Mladá Boleslav. Realizaci výstavby mostu podporovaly také Odbory KOVO MB. V plánu je i další revitalizace okolí, jejíž součástí se stane tzv. Nábřežní park sahající až k soutoku s říčkou Klenicí a tvořící bezpečnostní zónu pro okolní zástavbu v případě záplav. V tomto a řadě dalších projektů se bude i nadále angažovat Nadační fond Škoda Auto, který od roku 2018 přispívá ke zvýšení kvality života na Mladoboleslavsku i v dalších regionech, kde Škoda Auto provozuje své výrobní závody.

Klaus Zellmer - předseda představenstva společnosti Škoda Auto.

„Tento most je dalším skvělým příkladem dlouhodobě úzké spolupráce mezi společností Škoda Auto, městem Mladá Boleslav a Evropskými fondy. Škoda Auto jako zodpovědná firma společně s naším sociálním partnerem Odbory KOVO přijímá další opatření k udržitelnému rozvoji regionů v oblasti našich závodů. Jsem přesvědčen, že jak pro naše zaměstnance, tak i pro turisty a místní obyvatele, bude tento most přínosný, ať už při cestě do práce nebo ve volném čase. Nabídka atraktivních příležitostí k aktivnímu a zdravému životnímu stylu v regionech, v nichž působíme, je pro nás jednou z hlavních priorit.”

Jaroslav Povšík - předseda Podnikové rady Odborů KOVO.

„Městem Mladá Boleslav protéká slavná řeka Jizera, v minulosti Isara, což znamená jiskřivá, přeneseně svěží, rychlá. Pro celý region Mladé Boleslavi to znamená, že je potřeba mít mosty a tento most – lávka přes řeku Jizeru má neskutečný, ať již designově průmyslový či lidsky etický význam zabezpečení spojení s naším velkým duševním potenciálem, trustem – konstrukčním centrem, lidově zvaným dle historického původu Česana (přádelna příze). Tento most upevňuje dobré vztahy společnosti Škoda Auto s městem Mladá Boleslav a jeho příměstskými částmi. Prostě ať slouží všem, kdo ho potřebují, budou potřebovat a obdivují.”

Nadační fond Škoda Auto inicioval vznik mostu

Za myšlenkou vybudování mostu pro pěší a cyklisty stojí Nadační fond Škoda Auto. Ten byl založen v roce 2018 a stavba nového mostu se stala jedním z prvních projektů, o nějž projevili zájem občané v průzkumu veřejného mínění. Fond tak zahájil projekční přípravy a ujal se jejich koordinace. V celkovém součtu fond uhradil více než třetinu celkových nákladů na stavbu.

Most navrhl architekt Josef Pleskot, který zvolil tvar i konstrukci korespondující se stávajícím železničním mostem a tím zůstal i do budoucna uchován odkaz této klasické dopravní architektury. Délka přemostění řeky Jizery činí 196 metrů včetně předpolí, celá stavba je citlivě zasazena do stávající krajiny, navazuje na místní architekturu a při jejím řešení se počítalo i s další rekultivací přilehlé oblasti.

Spojnice pro region i dálkové trasy

Most přes Jizeru výrazně zjednoduší cestu pěším a cyklistům na trase mezi Mladou Boleslaví a obcemi na pravém břehu Jizery, kde v místě s tradičním názvem U Česany působí vývojové a konstrukční centrum Škoda Auto. Spojnice však poslouží i k napojení na cyklotrasu Greenway Jizera.

Cílem tohoto projektu je vytvoření bezpečného a atraktivního koridoru podél řeky, který zajistí nejen místní sportovní vyžití například na kolečkových bruslích, ale naváže také na dálkové turistické cesty pro snadné a ekologické spojení pěšky, na kole či lodí i se vzdálenějšími oblastmi, jako jsou Jizerské hory, západní část Krkonoš, Český ráj, Polabí či Praha.

Další projekty pro snazší a ekologickou dopravu

Nadační fond Škoda Auto se dlouhodobě podílí i na dalších aktivitách, které pomáhají zlepšit dopravní infrastrukturu na Mladoboleslavsku, zejména těch se zaměřením na cyklistiku.

Již pátou sezonu se úspěšně rozvíjí projekt sdílených kol, k němuž se brzy připojila také okolní města Kosmonosy, Mnichovo Hradiště a Bakov nad Jizerou. Jen v Mladé Boleslavi je vedle 200 městských bicyklů k dispozici i 30 elektrokol na celkem 100 stanovištích. Počet uživatelů překročil hranici 11 000 a ti zde na sdílených kolech za poslední 3 roky najeli již 747 000 kilometrů. Ve srovnání s jízdou automobilem to znamená úsporu téměř 102 tun emisí CO₂.

Na začátku dubna byla díky aktivitě Nadačního fondu Škoda Auto také slavnostně zahájena výstavba lávky u Mnichova Hradiště přes dálnici D10 směrem k Českému ráji. Lávka pro pěší i cyklisty vznikne v historické stopě Husovy aleje a jeho dokončení je naplánováno na závěr letošního roku. I tato stavba usnadní místním cestování za prací či aktivním odpočinkem a přispěje k rychlému a bezpečnému překonání dálnice.

Nadační fond Škoda Auto podobně podporuje také projekty na rozvoj občanské společnosti a zvýšení životní úrovně v okolí závodů v Kvasinách a Vrchlabí.