Nadační fond Škoda Auto
Nadační fond Škoda AUTO zlepšení života v Mladé Boleslavi

Představitelé Nadačního fondu Škoda AUTO předali finanční dar 4 004 000 Kč Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Představitelé Nadačního fondu Škoda AUTO v čele s Bohdanem Wojnarem, členem dozorčí rady fondu a členem představenstva Škoda AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, předali dnes šek na 4 004 000 korun Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi pro oddělení urologie. Při této příležitosti byly oznámeny i další pokroky v oblasti rozvoje kvality života ve městě. Velký úspěch zaznamenalo spuštění projektu sdílených kol společnosti Rekola, který k dnešnímu dni, po necelých čtyřech měsících provozu, registruje již téměř 16 000 jízd. Zvyšující se úroveň kvality života potvrdil průzkum společnosti Obce v datech a konzultační firmy Deloitte: Mladá Boleslav se oproti předchozímu roku posunula o 43 příček na 35. místo.

Nadační fond Škoda AUTO, založený s cílem zlepšit životní podmínky v mladoboleslavském regionu, úspěšně pokračuje ve svém plánu shrnutém do programu Nové Boleslavsko. Tato iniciativa vychází z přání a potřeb místních obyvatel a zaměřuje se na deset hlavních oblastí společenského života, včetně zvýšení úrovně zdravotní péče.

Finanční dar ve výši 4 004 000 korun předali dnes zástupcům Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi představitelé Nadačního fondu Škoda AUTO: Bohdan Wojnar, člen dozorčí rady fondu a člen představenstva Škoda AUTO za oblast řízení lidských zdrojů, předseda správní rady Michal Kadera a člen správní rady Martin Hrdlička.

„Cílem Nadačního fondu Škoda AUTO je zlepšit životní úroveň obyvatel Mladoboleslavska a poukázat na hlavní oblasti, které si zaslouží pozornost všech partnerů. Věříme, že s Nadačním fondem můžeme pomoci k modernizaci zdravotní péče v nejnavštěvovanější nemocnici v regionu a pacientům výrazně zkrátit dobu léčby,“ říká Bohdan Wojnar.

Nemocnice využije prostředky ke zlepšení lékařské péče na urologickém oddělení. Špičkové vybavení je určeno ke komplexní léčbě ledvinových kamenů, jejich prevenci a včasnému odhalení, což výrazně urychlí uzdravení pacientů. Podle odborníků zkrátí moderní diagnostika délku pobytu v nemocnici ze 14 na pouhé 3 dny.

Při této příležitosti byl oznámen i další úspěch. Projekt sdílených kol společnosti Rekola v Mladé Boleslavi, financovaný prostředky Nadačního fondu Škoda AUTO, registruje za necelé čtyři měsíce téměř 16 000 jízd, což je srovnatelné s provozem v mnohem větším městě Brně, kde sdílení bicyklů funguje již pátým rokem. V Mladé Boleslavi se zaregistrovalo již téměř 4600 zájemců, na každé kolo připadá 4,7 jízdy za den. Celý projekt i prvních 15 minut jízdy hradí uživatelům Nadační fond Škoda AUTO.

V reakci na zájem o projekt sdílených kol přikoupilo město Mladá Boleslav v září dalších 40 kol a u kterých město platí prvních 15 minut. Nadační fond Škoda AUTO sdílenou cyklistiku dále podpořil zapojením 10 nových elektrokol, u kterých financuje nástupní poplatek.

Zvyšující se úroveň kvality života potvrdil i průzkum společnosti Obce v datech a konzultační firmy Deloitte: Mladá Boleslav se oproti předchozímu roku posunula o 43 příček na 35. místo. Nadační fond Škoda AUTO bude i nadále se svými partnery pracovat na zlepšení kvality života v Mladé Boleslavi a okolí v souladu s plánem, který společnost oznámila letos na jaře. Automobilka Škoda AUTO se prostřednictvím fondu zavázala investovat do rozvoje města a okolí celkem 30 milionů eur (přibližně 780 mil. Kč). V rámci první vlny vyčlenilo vedení Nadačního fondu na projekty 60 milionů korun, z nichž jsou podpořeny zejména projekty vedoucí ke zlepšení dopravní situace a k podpoře možností trávení volného času. Společně s partnery se hledá model realizace výstavby mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru či opatření pro obnovu vegetace v přírodním parku Štěpánka, který byl v minulém roce značně poškozen vichřicí a kůrovcem. Rovněž se staví rampa v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou.