Hyundai Supernal
Hyundai Supernal

Hyundai Motor Group zakládá společnost Supernal, zaměřenou na pokrok v oblasti městské letecké mobility

  • Supernal, evoluce koncernové divize městské letecké mobility, vyvíjí letoun eVTOL, který bude uveden do provozu v roce 2028
  • Supernal přinese revoluci do letecké dopravy díky využití koncernového výrobního zázemí, technologií pro mobilitu a mnoha inovací
  • Supernal posune mobilitu na novou úroveň s cílem nabízet dokonale integrovaná řešení pro intermodální mobilitu

Koncern Hyundai Motor Group (HMG) oznámil, že jeho vizi budoucí mobility bude realizovat nová společnost s označením Supernal, LLC. Jako evoluce koncernové divize městské letecké mobility bude hrát zásadní roli. Vyvíjí totiž rodinu elektrických letounů a spojuje veřejné a soukromé subjekty za účelem vytvoření nově vznikajícího odvětví vyspělé letecké mobility AAM (Advanced Air Mobility). První komerční let plánuje Supernal na rok 2028 a s rozšiřováním svých aktivit počítá v 30. letech 21. století, kdy se již očekává růst trhu AAM a širší akceptace této dopravy veřejností.

„Rozšířením mobility o novou dimenzi naplňujeme naši misi transformovat způsob, jímž se lidé a společnost přemisťují, navazují kontakty a žijí,“ řekl Jaiwon Shin, generální ředitel společnosti Supernal a prezident společnosti Hyundai Motor Group. „Ve společnosti Supernal máme odvážné ambice, ale být prvními na trhu mezi ně nepatří. Pracujeme na tom, abychom vyráběli ten správný produkt a vytvořili správný integrovaný trh. Přitom využijeme výrobní know-how koncernu Hyundai Motor Group, abychom mohli AAM nabízet za správnou cenu a aby byl tento druh dopravy dostupný pro široké spektrum obyvatelstva.“

„Rozšířením mobility o novou dimenzi naplňujeme naši misi transformovat způsob, jímž se lidé a společnost přemisťují, navazují kontakty a žijí,“ řekl Jaiwon Shin, generální ředitel společnosti Supernal a prezident společnosti Hyundai Motor Group. „Ve společnosti Supernal máme odvážné ambice, ale být prvními na trhu mezi ně nepatří. Pracujeme na tom, abychom vyráběli ten správný produkt a vytvořili správný integrovaný trh. Přitom využijeme výrobní know-how koncernu Hyundai Motor Group, abychom mohli AAM nabízet za správnou cenu a aby byl tento druh dopravy dostupný pro široké spektrum obyvatelstva.“

Konstrukce a komercializace nového produktu pro mobilitu

Supernal je původně divize městské letecké mobility (Urban Air Mobility) koncernu Hyundai Motor Group uvedená na veletrhu CES 2020, kde představila svůj první projekt, letoun S-A1. Supernal pokračuje ve vývoji a zdokonalování letounu eVTOL s vertikálním startem a přistáním, který bude uveden na trh jako vůbec první. V USA bude podle plánů zahájena homologace tohoto stroje v roce 2024. První letoun Supernal bude mít elektrický pohon a funkci autonomního provozu. Na prvních trasách ve městech a jejich okolí bude přepravovat čtyři až pět cestujících.

„Od základů vyvíjíme komerčně realizovatelný produkt pro vyspělou leteckou mobilitu. Letoun konstruujeme a budeme vyrábět podle nejpřísnějších standardů bezpečnosti, hluku, hospodárnosti a cenové dostupnosti,“ řekl Ben Diachun, technický ředitel společnosti Supernal. „Náš tým, zahrnující zkušené odborníky z letectví, automobilového průmyslu a dalších oborů špičkových technologií, konstruuje trvale udržitelné dopravní prostředky s potenciálem rozvíjet způsob, jímž žijeme, pracujeme a trávíme volný čas.“

Supernal využívá při vývoji svých letounů vyspělé technologie, systémy a materiály pro skelet letadla – včetně umělé inteligence, autonomního ovládání a elektrických pohonů – s přístupem ke koncernovým technologiím v oblasti velkosériové produkce.

Rozvíjení a integrace nového trhu s mobilitou

Kromě vývoje elektrického letounu Supernal spoluutváří odvětví AAM a podporuje ekosystém prostřednictvím spolupráce s různými zainteresovanými stranami – napříč veřejnými a soukromými organizacemi, dalšími druhy mobility, akademickými institucemi a startupy – s cílem nalézat řešení výzev spojených se vstupem na trh, podporovat akceptaci ze strany veřejnosti a zajistit ekonomickou dostupnost a udržitelnost mobility AAM.

„Jako průmysloví inovátoři neseme odpovědnost za integraci AAM do současných systémů dopravy, aby je tento druh mobility vhodně doplňoval. Rozvíjení trhu – od letounů přes klíčovou infrastrukturu až po veřejnou akceptaci – vyžaduje dobře promyšlenou strategii. Vše do sebe musí dokonale zapadat, abychom mohli potenciál AAM využívat naplno,“ řekl Shin.

S tímto cílem Supernal vytváří partnerství na lokální i státní úrovni v USA. Společnost vloni navázala partnerství s městem Los Angeles a iniciativou Urban Movement Labs, aby společně vyvinula plán zapojení veřejnosti a sestavila soubor zásad, které budou moci při zavádění AAM a sestavování příslušných časových plánů využívat i ostatní města. Supernal zastupuje průmysl také v komunikaci se zákonodárci.

Na národní a mezinárodní úrovni spolupracuje Supernal se zainteresovanými stranami na průzkumu konceptů fyzické a digitální infrastruktury. Vloni uzavřela partnerství s firmou Urban-Air Port, v rámci nejž zkoumá novou, multifunkční a rozšiřitelnou infrastrukturu pro AAM a příští rok ve Velké Británii předvede první prototyp plochy pro vertikální starty a přistávání.