KIA - Ho Sung Song
Ho-sung SONG - nově jmenovaný prezident

Ho-sung SONG - nově jmenovaný prezident společnosti Kia Motors Corporation

Praha, 27. března 2020 – Kia Motors Corporation dnes oznámila, že dosavadní ředitel globálních operací Ho-sung Song byl jmenován prezidentem společnosti.

Pan Song bude v nové funkci dohlížet na plnění ‚Plánu S‘ – středně- a dlouhodobé firemní strategie zaměřené na postupné budování vedoucí pozice značky KIA v automobilovém průmyslu příštích let.

Předpokládá se, že pan Ho-sung Song díky svým bohatým zkušenostem napříč obchodním řetězcem v automobilovém průmyslu i odborným poznatkům ze zahraničních a především evropských trhů, zásadním způsobem napomůže provést společnost fází přechodu k podnikání příštích let, které bude zahrnovat elektromobily a řešení mobility.

Pan Song před nástupem do dosavadní pozice odpovídal za globální operace, úspěšně působil v řadě vedoucích funkcí, např. jako president společnosti Kia Motors Europe nebo vedoucí Skupiny pro exportní plánování Kia Motors Corporation.

Strategický Plán S automobilky Kia zahrnuje přechod k elektromobilům a autonomním vozidlům z dosavadního podnikového systému zaměřeného na vozidla poháněná spalovacím motorem. Do konce roku 2025 chce značka KIA nabízet kompletní modelovou řadu 11 bateriových elektromobilů. Prostřednictvím těchto modelů plánuje KIA dosáhnout 6,6% podílu na světovém trhu s elektromobily (kromě Číny); ekologická vozidla by přitom měla představovat 25 % úhrnných prodejů značky.

Ho-sung Song – hlavní body kariéry

  • Ředitel globálních operací Kia Motors Corporation (Výkonný viceprezident)
  • Prezident společnosti Kia Motors Europe (Senior viceprezident)
  • Vedoucí Skupiny pro vývozní plánování Kia Motors Corporation (viceprezident)
  • Prezident společnosti Kia Motors France (viceprezident)