Kia - Euisun Chung
Euisun Chung - Nově jmenovaný Předseda skupiny HMG
 • Dosavadní předseda Mong-Koo Chung byl uveden do funkce Čestného předsedy Skupiny HMG
 • Uvedení do funkce bylo jednomyslně schváleno členy představenstva firem Hyundai Motor, Kia Motors a Hyundai Mobis
 • Pan Euisun Chung je oceňován pro úspěšné plnění vedoucích funkcí v roli výkonného místopředsedy Skupiny v uplynulých dvou letech
 • Skupina se do budoucna zaměří na tyto oblasti: zákazníci, lidstvo, budoucnost a společenský přínos
 • ...veškeré činnosti musí být zaměřeny na zákazníka a podporovat jeho životní potřeby
 • …přispívat k naplňování lidského snu v podobě bezpečného a volného pohybu, jakožto i klidného života
 • …uskutečňovat naše budoucí představy o posunutí životních zkušeností lidstva na novou úroveň
 • …stát se firmou oceňovanou pro schopnost dělit se o úspěchy se svými zákazníky
 • Skupina plánuje budovat zdravější podnikovou kulturu prostřednictvím zplnomocňování zaměstnanců a horizontální komunikace
 • Euisun Chung naváže na odkaz Předsedy zakladatele pana Juyunga Chunga a čestného předsedy pana Mong-Kooa Chunga

Hyundai Motor Group (dále také jen Skupina HMG) dnes oznámila, že výkonný místopředseda Euisun Chung se slavnostně ujal funkce Předsedy Hyundai Motor Group. Dosavadní Předseda Mong-Koo Chung byl uveden do funkce Čestného předsedy.

Ve společnostech Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation a Hyundai Mobis Co. se dnes uskutečnila mimořádná zasedání představenstev s cílem projednat zmiňované uvedení do funkce. Všichni členové jednotlivých představenstev jednomyslně odsouhlasili, aby se pan Euisun Chung stal novým Předsedou Skupiny.

Skupina HMG pod vedením pana Euisuna Chunga načne novou kapitolu své historie. Skupina v souladu se svojí vizí ‚Společně na cestě k lepší budoucnosti‘ vyvine a získá klíčové technologie a schopnosti k překonání tržních nejistot, mezi něž patří i pandemie koronaviru.

Euisun Chung při uvádění do funkce nastínil budoucí směřování Skupiny, která se má zaměřit na zákazníky, lidstvo, budoucnost a společenský přínos.

„Veškeré naše cíle a snahy musejí stavět do centra pozornosti samotného zákazníka. Prvním krokem k dosažení spokojenosti zákazníků je umožnit jim soustředit se na vlastní životní potřeby prostřednictvím dokonalé kvality našich produktů a služeb,“ uvedl nový Předseda Chung.

Pan Chung po dlouhá léta kladl důraz na zákaznicky orientovaný přístup i zákaznickou spokojenost a aplikoval tuto koncepci ve větší šíři na celé lidstvo.

„Pro volný pohyb a blahobyt lidstva budeme vyvíjet ty nejprogresivnější a nejspolehlivější technologie autonomního řízení a nabízet zbrusu nové zkušenosti na poli mobility,“ uvedl Předseda. Pan Chung vede proměnu celé Skupiny z výrobce automobilů v budoucího poskytovatele řešení mobility.

Skupina bude nabízet řešení mobility upravená na míru podle životního stylu zákazníků a také posilovat své přední postavení v nejrůznějších oblastech trhu, jako je autonomní řízení, elektrifikace, vodíkové palivové články, robotika a městská letecká mobilita (UAM).

Skupina nedávno ve spolupráci s firmou Aptiv vytvořila společný podnik Motional Inc. s cílem implementovat špičkové technologie plně autonomního řízení. Ve spolupráci s partnery po celém světě poskytuje služby mobility naplňující různorodé potřeby v jednotlivých světových regionech.

Chung dále předvídal vysoký potenciál energie vodíku a obhajoval rozšiřování vodíkového ekosystému s nejširší implementací technologie palivových článků i mimo automobilový svět.

„Naše špičková technologie vodíkových palivových článků se bude využívat nejen v automobilech, ale i v různých dalších odvětvích coby ekologické energetické řešení pro budoucnost lidstva,“ uvedl Chung. „Rovněž do budoucna realizujeme naše vize prostřednictvím robotiky, městské letecké mobility (UAM), chytrých měst a dalších inovací. Tato průkopnická zdokonalení posunou životní zkušenosti celého lidstva na novou úroveň.“

Ve svém komentáři rovněž poukázal na důležitost společenského přínosu pro komunity v místech působení Skupiny v souladu s dlouhodobým zasazením podporovat komunity a budoucí generace.

„Cílem Skupiny je stát se firmou oceňovanou pro uskutečňování lidských tužeb po bezpečném a svobodném pohybu a klidném životě, jakožto i schopnost dělit se o úspěchy se zákazníky po celém světě.“

„Cílem Skupiny je stát se firmou oceňovanou pro uskutečňování lidských tužeb po bezpečném a svobodném pohybu a klidném životě, jakožto i schopnost dělit se o úspěchy se zákazníky po celém světě.“

Transformace Skupiny pod vedením pana Chunga probíhá i ve vnitrofiremním měřítku, kde se klade důraz na flexibilitu a agilitu na podobné úrovni jako u technologických společností. Skupina pod jeho vedením posiluje své snahy o dosažení zdravější podnikové kultury cestou zplnomocňování zaměstnanců a podpory horizontální komunikace.

„Pokud bude každý jeden zaměstnanec vidět sám sebe coby průkopníka a směrovat tuto pozitivní energii do růstu nás samotných i našich budoucích generací, jsem si jist, že z krizí vytěžíme nové příležitosti,“ uvedl Chung. „Budu podporovat podnikovou kulturu zohledňující komunikaci a autonomii. Budu pomáhat kultivovat kreativní pracovní prostředí, kde jsou respektovány a plně využity všechny lidské schopnosti.“

Skupina rovněž optimalizuje své rozhodovací procesy na podporu včasnosti a transparentnosti, jakožto i posiluje komunikaci s trhem s cílem zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře.

Pan Euisun Chung je oceňován pro pokrokovou vizi a úspěšné vedení klíčových částí Skupiny v roli výkonného místopředsedy Skupiny v uplynulých dvou letech.

Během svého funkčního období v roli Prezidenta řídil obrat podnikatelských aktivit firmy Kia Motors a přispěl k růstu společnosti Hyundai Motor uprostřed celosvětové finanční krize; jako místopředseda rovněž úspěšně uvedl prémiovou značku Genesis.

Pan Mong-Koo Chung, nový čestný Předseda Skupiny, nedávno vyjádřil své přání postoupit dál a požádal pana Euisuna Chunga, aby vedl budoucí růst a inovace Skupiny na pozadí současných výzev.

Čestný předseda Chung je široce oceňován pro svůj přínos k rozvoji světového automobilového průmyslu; v roce 2020 byl uveden do Automobilové síně slávy.

V 90. letech minulého století během asijské finanční krize přivedl Kia Motors do Skupiny a napomohl proměnit tuto společnost v úspěšnou světovou automobilku. Rovněž přispěl k růstu značek Hyundai a Kia do postavení světových automobilových výrobců a vnímání Koreje jako předního zástupce automobilového průmyslu.

Jeho klíčem k úspěchu Hyundai Motor Group bylo definovat kvalitu jako prvořadou prioritu. Čestný Předseda Chung zavedl standardizovaný systém výstavby závodů s cílem zajistit konzistentně vysoce kvalitní výrobu vozidel Kia a Hyundai po celém světě; rovněž napomohl vybudovat jedno z celosvětově největších center výzkumu a vývoje k posílení konkurenceschopnosti Skupiny.

Čestný Předseda Chung rovněž zavedl novou formu udržitelného hospodaření v podobě výstavby integrované ocelárny Hyundai Steel Co., která pomohla maximálně zužitkovat synergie v rámci Skupiny při uplatnění celosvětově první obchodní struktury založené na cirkulaci zdrojů.

Pan Euisun Chung potvrdil, že naváže na odkaz Předsedy zakladatele pana Juyunga Chunga i čestného předsedy pana Mong-Kooa Chunga a bude na tomto odkazu dále stavět.

„V návaznosti na tento odkaz bych rád ohlásil novou smělou budoucnost Hyundai Motor Group s každým jedním z vás,“ uvedl Předseda Chung. „Na naší cestě do nové budoucnosti se možná vyskytnou překážky. Avšak duch Skupiny HMG, podporující optimismus a týmovou spolupráci, vždy dokázal proměnit nemožné v realitu.“

Předseda Euisun Chung, profil

Vzdělání

 • BA, Korejská univerzita
 • MBA, University of San Francisco

 • Profesní zkušenosti
 • 2018 Výkonný místopředseda, Hyundai Motor Group
 • 2009 Místopředseda, Hyundai Motor Company
 • 2005 Prezident, Kia Motors Corporation
 • 2003 Vedoucí plánování obchodní strategie, Kia Motors Corporation
 • Výkonný viceprezident, divize obchodního plánování společnosti Hyundai Motor Company
 • 2002 Starší viceprezident, divize tuzemského prodeje společnosti Hyundai Motor Company
 • 1999 Ředitel, divize zásobování / podpory prodeje společnosti Hyundai Motor Company