ŠKODA BUDOUCNOST MODERN SOLID
ŠKODA BUDOUCNOST MODERN SOLID

BUDOUCNOST MODERN SOLID

Škoda AUTO přichází s novými prvky korporátní identity, které spojují její bohatou historii s budoucností mobility.

Škoda AUTO posouvá vzhled značky na další úroveň nejradikálnější změnou firemní identity (CI) za posledních 30 let. Pro lepší viditelnost na digitálních komunikačních kanálech bude použito nové firemní logo (obrazová známka). Slovní nápis Škoda (logotyp) bude ve srovnání s logem používán mnohem častěji. Nová identita značky Škoda bude nejprve představena v informačních a komunikačních materiálech a poté bude součástí i budoucích modelů.


Martin Jahn - člen představenstva Škoda AUTO za oblast prodeje a marketingu

"S naší novou firemní identitou posouváme vzhled celé značky na vyšší úroveň. Vyvíjí se nejen naše produktové portfolio, ale také naši zákazníci. A my to vnímáme jako ideální příležitost, jak značku přizpůsobit desetiletí transformace a upravit její vzhled potřebám a očekáváním zákazníků. Naše nová korporátní identita podtrhuje moderní a osobitý design a jasně ukazuje náš přístup, který je v první řadě digitáln"


Nový nápis Škoda bude ve srovnání s logem používán mnohem častěji

Na vývoji nové firemní identity se pod vedením marketingového oddělení podíleli zaměstnanci napříč celou společností. Kromě toho se 2 200 respondentů ze šesti klíčových trhů ‑ České republiky, Německa, Itálie, Norska, Indie a Izraele ‑ vyjádřilo k vybraným návrhům z celkem 165 verzí loga, aby společně definovali jeho budoucí podobu.

Typografie

V marketingové komunikaci se bude klást výrazně větší důraz na nápis Škoda ve srovnání s firemním logem. Nová stylizace také využívá zcela jinou typografii, která pracuje se symetrií a kombinací oblých tvarů s hranami.

Logotyp

Nově bude logo značky Škoda vykresleno bez plastické 3D grafiky. Automobilka tak reaguje na posun k ještě větší digitalizaci komunikace. Jednodušší dvourozměrné logo je mnohem působivější zejména na mobilních zařízeních a lze jej také flexibilněji integrovat do různých formátů.