Kia Beseda KIA a neziskových organizací
Beseda KIA a neziskových organizací: V ČR chybí systém péče o autistické děti a včasná terapie, odborných zařízení na pomoc autistům je kritický nedostatek

Podle nejnovějšího rozsáhlého výzkumu financovaného Evropskou unií, který probíhal v letech 2015 až 2018 na vzorku 632 tisíc dětí, trpí v Evropě určitou formu autismu 1,2 % dětí ve věku 7-9 let. Jinými slovy, každé 89. dítě v Evropě trpí autismem. První starosti rodičů dětí s autismem se objevují v průměru ve věku dvou let (25. měsíc), ale na správnou diagnostiku rodiče čekají v průměru téměř další dva roky (do 44. měsíce). Dvě třetiny rodičů se dostane ke specialistovi později než po půl roce od vyjádření svých obav. Včasná diagnostika a léčba je přitom zásadní pro stabilizaci zdravotního stavu dětí s poruchami autistického spektra.

Společnost KIA MOTORS CZECH, která se spolu s Nadací Naše dítě dlouhodobě věnuje podpoře rodin s autistickými dětmi, proto při příležitosti Světového dne porozumění autismu uspořádala besedu s odborníky, jejímž cílem bylo upozornit na nejpalčivější problémy rodin s autistickými dětmi. Beseda se konala v prostorách neziskové organizace Modrý klíč, která poskytuje sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě zástupců hostitelské organizace se jí zúčastnili také odborníci z neziskové organizace APLA, která podporuje lidi s autismem a jejich rodiny, a také z Úřadu veřejného ochránce práv.

„Autismus je v dnešní době velkým problémem, o kterém se veřejně mluví méně, než by bylo potřeba. Tato diagnóza často úplně obrátí život postižených rodin naruby. V Česku existuje řada organizací, které lidem s poruchami autistického spektra pomáhají. Problematice se věnuje i celá řada firem. To ale zdaleka nestačí, protože péče o lidi s poruchami autistického spektra je finančně velmi náročná. Proto se i touto cestou snažíme o zviditelnění celé problematiky, která si zaslouží mnohem větší pozornost a celospolečenskou debatu,“ vysvětlila důvody pro konání besedy Kateřina Vaňková Jouglíčková, manažerka společnosti KIA MOTORS CZECH.

Zásadním problémem je akutní nedostatek zařízení, které mohou poskytnout dětem a dospělým s poruchou autistického spektra odbornou pomoc. Jak upozornila Romana Jakešová, vedoucí odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením z úřadu Veřejného ochránce práv, v České republice připadají v průměru pouze dvě až tři taková zařízení na jeden kraj, tedy mnohonásobně méně než by bylo potřeba. V České republice se přitom odhadem narodí každý rok okolo tisíce dětí s určitou formou autismu. Podle Radovana Netušila, zástupce ředitelky organizace Modrý klíč je pro tyto děti zásadní včasná diagnostika a také včasné zahájení terapie. Právě rychlé zahájení terapie může být klíčové pro stabilizaci zdravotního stavu dětí a pro zlepšení kvality jejich života. Vedoucí přímé péče organizace APLA Jižní Čechy Petra Marešová připomněla extrémní náročnost péče o děti a dospělé trpící autismem, a také její finanční nákladnost – péče člena rodiny s poruchou autistického spektra může dosahovat až desítek tisíc korun měsíčně.

Automobilka Kia společně s Nadací Naše dítě podporuje rodiny s autismem již třetím rokem. Hlavní motivací pro podporu rodin dětí s poruchou autistického spektra byl zvyšující se počet diagnóz a náročnost péče o lidi s touto poruchou. V rámci projektu „Já a Kia pomáháme dětem“ putuje z každého prodaného vozu značky Kia padesát korun na podporu nadace, která pravidelně dvakrát za rok obdrží finanční částku, kterou poté rozdělí mezi potřebné rodiny a organizace.