Kia - vozidlo pro průzkum Měsíce
Kia - vozidlo pro průzkum Měsíce

Vývojový model vozidla pro průzkum Měsíce

  • Skupina HMG (Hyundai Motor Group) staví první vývojový model společně s významnými korejskými výzkumnými ústavy v oblasti letectví a kosmonautiky.
  • Autonomní high-tech jednotka se solárním nabíjením, tepelným managementem a radiačním stíněním má maximální hmotnost 70 kg a je navržena jako univerzálně nasaditelná mobilní platforma, která může nést nejrůznější užitečné zatížení.
  • První vývojový model má být dokončen v druhé polovině roku 2024, operační rover je plánován na rok 2027.
  • Vývoj měsíčního roveru odráží koncepci ‚Metamobility‘ Skupiny, která spočívá v rozšiřování možností člověka prostřednictvím řešení mobility nad rámec souše, moří a vzdušného prostoru.

Skupina HMG (Hyundai Motor Group) jíž je značka Kia součástí, dnes oznámila, že ve spolupráci s partnery z leteckého a kosmického průmyslu začala stavět pilotní vývojový model vozidla pro průzkum povrchu Měsíce.

V červenci 2022 podepsala Skupina vícestrannou smlouvu o výzkumu se šesti korejskými výzkumnými institucemi v leteckém a kosmickém průmyslu se záměrem vytvořit a podporovat poradní orgán pro vývoj řešení mobility k průzkumu měsíčního povrchu.

Součástí uvedeného poradního orgánu jsou následující instituce: Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI), Electronics and Telecommunication Research Institute (ETRI), Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT), Korea Aerospace Research Institute (KARI), Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) a Korea Automotive Technology Institute (KATECH).

Po diskusích s nejrůznějšími zúčastněnými partnery se Skupina rozhodla jít směrem pilotního vývojového modelu prostředku mobility k průzkumu Měsíce. Skupina očekává, že pilotní zkušební model dokončí již ve druhé polovině roku 2024; reálný model schopný vypuštění chce vytvořit do roku 2027.

„Skupina HMG opakovaně deklaruje svůj cíl podporovat rozšiřování možností člověka i rozsah jeho zkušeností v oblasti mobility,“ uvedl Jong Wha Kim, výkonný viceprezident a šéf plánovacího a koordinačního centra R&D společností Kia a Hyundai Motor. „Vytváření vývojového modelu mobility pro výzkum Měsíce nejenže odráží jmenovaný cíl, ale též ukazuje naše ambice dosahovat hmatatelných výsledků tváří v tvář zásadním výzvám. Vývojem tohoto roveru překračujeme hranice mobility na souši, moři a ve vzduchu a posouváme se k mobilitě ve vesmíru.“

V rámci vývoje roveru Skupina využívá pokročilé technologie Kia Corporation a Hyundai Motor Company v oblasti robotiky a autonomního řízení (kamera, LiDAR), systémů pohonu (motor, kola, odpružení), komponent dobíjení (FV panel, baterie), jakož i technologie firmy Hyundai Rotem pro výrobu robotů v rámci univerzální platformy pro mobilitu.

Komponenty Skupiny budou tvořit spodní partii měsíčního roveru; horní část bude určena pro vědecké vybavení k průzkumu povrchu Měsíce. Rover bude disponovat systémem tepelného managementu a stíněním proti záření, aby úspěšně odolal extrémnímu prostředí na povrchu Měsíce.

Poradní orgán očekává, že spodní partie roveru bude po dokončení vývoje sloužit jako platforma mobility pro horní část, kde budou umístěny nejrůznější pokročilé technologie pro vrtání a hloubení měsíčního povrchu v rámci hledání zdrojů využitelných člověkem. Konečným cílem je vytvořit všestranně využitelnou platformu mobility pro nejrůznější užitečný náklad.

Po dokončení vývoje, testování a vylepšování by měl rover přistát poblíž jižního pólu Měsíce k uskutečnění různých vědeckých misí. Autonomně řízená jednotka na sluneční energii bude mít celkovou hmotnost přibližně 70 kg.

Před vysláním roveru na Měsíc plánuje Skupina v rámci příprav na tuto misi provést provozní zkoušky vývojového modelu simulující účely mise v prostředí podobném měsíčnímu povrchu; následně provede vylepšení na základě výsledků testování.

Skupina se zasazuje rozšiřovat možnosti člověka a poskytovat nejrůznější pokroková řešení mobility prostřednictvím robotiky, umělé inteligence (AI) a technologií autonomního řízení. Další informace o vizi Skupiny spojovat svět robotiky a technologií mobility naleznete zde.