Kia navrhuje optimální řešení mobility
Kia navrhuje optimální řešení mobility

Skupina HMG se značkou Kia navrhuje optimální řešení mobility na základě predikcí dopravní náročnosti

  • Výsledkem datových analýz skupiny HMG jsou možná řešení mobility v souladu s budoucí dopravní náročností v singapurské průmyslové zóně JID (Jurong Innovation District)
  • Na základě datových analýz zahrnujících stavy dopravy, zeměpisné informace, hustotu populace a další aspekty Skupina určila, že optimálním řešením budou robotická vozidla kyvadlové dopravy
  • Skupina očekává, že projekt poslouží jako referenční a ukáže možnosti iniciativ pro chytrá města v Singapuru nebo celé oblasti ASEAN

Skupina HMG, jíž je značka Kia součástí, nedávno dokončila projekt navrhující optimální řešení mobility na základě očekávané dopravní náročnosti v singapurské průmyslové zóně JID (Jurong Innovation District). Uvedený projekt Skupina realizovala na základě memoranda o porozumění s firmou JTC (podepsaného v lednu 2022) za účelem vývoje modelů chytré dopravy pro průmyslové areály příští generace v Singapuru.

Predikce dopravní náročnosti jsou nezbytným předpokladem k zavádění a zajišťování nových služeb mobility v rámci regionu. Cílem úzké spolupráce Skupiny s JTC bylo navrhnout různé typy dopravy a operační plány pro konkrétní provozní oblasti na základě detailních analýz dat o dopravě, obyvatelstvu a typu pracovních poměrů, resp. regionálních plánů rozvoje dané oblasti.

„Jedná se o první projekt, který skupina HMG realizovala se singapurským poskytovatelem průmyslové infrastruktury JTC, aby získala poznatky o změnách současné i budoucí mobility v oblasti Jurong Innovation District,“ uvedl Hyeyoung Kim, viceprezident a vedoucí skupiny Plánování chytrých měst z HMG. „Předpokládáme, že se stane základním kamenem podobných projektů chytrých měst v Singapuru a na trzích regionu ASEAN, kde stále probíhají nejrůznější komplexní rozvojové projekty.“

„Analýza od Skupiny nám pomohla lépe pochopit budoucí dopravní toky v oblasti JID/Bulim, a proto již vyhlížíme podobné analýzy, které JTC napomohou efektivněji plánovat oblasti s nižší intenzitou soukromé automobilové dopravy,“ uvedl Anil Das, ředitel pro logistiku a skupinu pozemní dopravy firmy JTC.

Projekt zahrnoval areál Bulim průmyslové zóny JID – budoucího domova Inovačního centra HMG v Singapuru (HMGICS) – a dále rezidenční komplex Jurong West. Trvalé užívání uvedené oblasti, která je nyní v počáteční fázi rozvoje chytrého města, bude vyžadovat udržitelné prostředky dopravy.

Odpovědností Skupiny v rámci tohoto projektu bylo předpovědět a analyzovat budoucí dopravní náročnost v JID na základě budoucích plánů populace, dopravy a rozvoje, jakož i určit optimální řešení mobility a operační plány.

Data o stavu dopravy v průmyslové zóně JID, související zeměpisné údaje a data o počtech pracujících dodala státní společnost JTC, odpovědná za plánování, rozvoj a správu průmyslových komplexů a souvisejících zařízení v Singapuru.

Na základě dat poskytnutých firmou JTC pak Skupina vyhodnotila, že v tomto regionu bude postupně narůstat propast mezi nabídkou a poptávkou po veřejné dopravě, zejména pak v příštích 10 letech. Skupina kromě toho vyzpovídala a formou průzkumů oslovila přes 1300 obyvatel a hostujících zaměstnanců v oblasti JID.

Na základě výsledků pak Skupina společně s JTC odvodila poznatky o upřednostňovaných prostředcích budoucí mobility včetně „mobility na vyžádání“ (demand-response mobility), robotických taxi, robotické kyvadlové dopravy a osobní mobility. Další poznatky se týkají vnímání veřejné dopravy ze strany obyvatel.

Skupina následně připravila plán optimálního zajištění služeb mobility s ohledem na rostoucí populaci i náročnost mobility v zóně JID během příštích 10 let. Skupina provedla faktické vyhodnocení jednotlivých služeb mobility a došla k závěru, že s ohledem na uživatelské pohodlí a dopravní toky bude optimálním řešením robotická kyvadlová doprava.

Skupina si prostřednictvím tohoto projektu vyzkoušela schopnosti plánování služeb pro chytrá města se zohledněním městské infrastruktury a dopravní náročnosti. Díky uvedeným zkušenostem nyní Skupina disponuje lepšími poznatky pro přípravu podobných řešení mobility budoucnosti v dalších sousedních zemích s cílem maximalizovat zákaznickou spokojenost a efektivitu provozu prostřednictvím nových služeb mobility.

Skupina dále plánuje připravit a zveřejnit videa zachycující jednotlivé fáze uvedeného projektu. První z těchto videí: