KIA - koncept bezposádkového vozidla TIGER
KIA - koncept bezposádkového vozidla TIGER

Skupina HMG odhaluje koncept bezposádkového vozidla TIGER k zajištění maximální mobility

  • Cílem vozidla TIGER je doprava užitečného nákladu v odlehlém nebo těžko přístupném terénu; za tímto účelem se dokáže pohybovat jako vůz s pohonem všech kol nebo čtyřnohý stroj schopný chůze
  • Vývoj vozidla zajišťuje společnost New Horizons Studio ze skupiny HMG ve spolupráci s firmami Autodesk a Sundberg-Ferar

Skupina HMG (zkr. Hyundai Motor Group), která zahrnuje značky Kia, Hyundai, Genesis odhalila koncept TIGER (zkr. Transforming Intelligent Ground Excursion Robot – transformující se inteligentní robot pro pozemní výpravy). Jedná se o druhé vozidlo skupiny UMV (zkr. Utility Mobility Vehicle), které zajišťuje maximální mobilitu a současně prvním, které bylo navrženo jako bezposádkové. Inteligentní robotické vozidlo pro pohyb po zemi se schopností ‚transformace‘ bylo navrženo za účelem přepravy nejrůznějšího užitečného nákladu v náročném terénu.

Vývoj vozidla TIGER zajišťuje společnost New Horizons Studio (součást skupiny HMG) se sídlem v kalifornském Mountain View. Uvedené studio bylo založeno koncem roku 2020 s cílem vyvíjet vozidla typu UMV s využitím špičkových poznatků výzkumu a inovací ze Silicon Valley i dalších inovačních center.

„Vozidla jako TIGER, stejně tak jako technologie, které za nimi stojí, jsou nástrojem schopným posouvat naše představy,“ uvedl Dr. John Suh, šéf společnosti New Horizons Studio. „Neustále hledáme způsoby jak přehodnocovat konstrukci i vývoj vozidel a měnit parametry budoucnosti dopravy i mobility.“

Koncepční vozidlo demonstruje schopnosti v odlehlém a těžko přístupném terénu

TIGER díky svým mimořádným schopnostem dokáže fungovat jako mobilní platforma pro vědecký výzkum za extrémních podmínek v odlehlých částech světa. Vozidlo postavené na modulární platformě používá propracovaný samohybný systém zahrnující končetiny i kola, směrové řízení v plném 360° rozsahu a celou řadu senzorů pro účely dálkového pozorování. Krom toho by mělo být schopno propojení s bezpilotními letouny (UAV), které mohou vozidlo plně nabít a dopravit do těžko přístupné lokality.

Díky velkému nákladovému prostoru uvnitř karoserie dokáže TIGER převézt potřebné zboží nebo např. doručit balíčky první pomoci v nouzových situacích. Konstrukce TIGERu s končetinami i koly umožňuje vypořádat se s extrémními situacemi, kdy se však užitečný náklad nenaklání tolik jako v případě typického vozidla pro pozemní přepravu.

TIGER se po zatažení končetin rozjede jako klasické vozidlo s pohonem všech kol, kdy je zároveň pohyb díky otáčejícím se kolům nejefektivnější. Když však vozidlo uvízne v terénu nebo potřebuje překonat větší překážku, kterou by na kolech zdolalo jen obtížně nebo vůbec, využije své schopnosti chůze, aby se uvolnilo nebo snáze překonalo těžký terén. Podobnou schopnost jsme již mohli vidět u vůbec prvního konceptu UMV od HMG s označením Elevate, který byl vybaven pohyblivými končetinami a poprvé se představil na veletrhu spotřební elektroniky (CES) 2019.

Další čtyřnohý-čtyřkolový ‚transformer‘ TIGER se podobá konceptu Elevate některými svými vlastnostmi vč. končetin a kol. Hlavní rozdíl mezi koncepty Elevate a TIGERem spočívá v tom, že první jmenovaný dokáže převážet cestující, zatímco druhý je bez posádky. Koncepty Tiger a Elevate spojují technologii robotických končetin a kolového pohonu, což již umožňuje překonávat překážky, které by i těm nejschopnějším terénním vozidlům vystavily stopku.

První verze navržena v Silicon Valley v rámci globální partnerské spolupráce na vývoji

První verze konceptu TIGER nese označení X-1 (X jako experimentální) a spojuje nejrůznější zkušenosti v oblasti technologií i konstrukce. Vedení projektu zajišťuje společnost New Horizons Studio ze skupiny HMG v úzké spolupráci s firmou Autodesk, která je předním dodavatelem softwarových nástrojů pro konstruktéry a návrháře.

​„Úzká spolupráce s týmy na vozidlu TIGER X-1 s využitím moderních technologií, např. generativního designu, jakožto i cíle posouvat hranice pevnosti při současném snížení hmotnosti pro účely dopravy – přesně to máme na mysli, když hovoříme o vytváření nových možností,“ uvedl Srinath Jonnalagadda, viceprezident pro obchodní strategie designu a výroby ze společnosti Autodesk. „Nové konstrukční, technické a výrobní metody podporované nástrojem Autodesk Fusion 360 pomáhají moderním spolupracujícím týmům rychleji a efektivněji dotáhnout projekt do fáze výroby.“

TIGER X-1 spojuje schopnosti generativního designu od Autodesku se stále silnějším potenciálem výzkumu a vývoje Hyundai v oblasti mobility. Výsledkem spolupráce týmů je lehká a současně neuvěřitelně pevná konstrukce vč. končetin a některých součástí šasi vyrobených z uhlíkového kompozitu za použití technologie aditivního tisku.

New Horizons Studio ve spolupráci s externími odborníky na návrh konceptů z firmy Sundberg-Ferar vyvíjí TIGER X-1 pro účely doručování a vyzvedávání kritického užitečného nákladu v obtížném terénu. Díky těmto schopnostem je koncepční vozidlo ideálním prostředkem k vyhodnocování povrchu v celém rozsahu 360°, ať již se jedná o průzkum oblastí zasažených přírodní pohromou, zdolávání náročného terénu, či dokonce průzkum povrchu měsíce či jiné planety.

„Tým Sundberg-Ferar při vývoji TIGERu s firmou New Horizons Studio usiloval o vytvoření takového robota, který by co nejvíce využíval efektivního kolového pohybu i kloubových končetin čtyřnožce s potenciálem dostat se do odlehlejších míst,“ uvedl David Byron, manažer pro konstrukční a inovační strategie ze společnosti Sundberg-Ferar. „Konstrukce TIGERu staví na modulární platformě, což umožňuje namontovat na šasi různé nástavby pro jedinečný způsob využití, jako je např. doručování nákladu nebo průzkum míst pro pobyt člověka nevhodných.“

New Horizons Studio – sídlo vývoje HMG pro vozidla kategorie UMV

New Horizons Studio se sídlem v kalifornském Mountain View vyvíjí vozidla s nevídanými schopnostmi mobility. Produkty tohoto studia jsou určeny těm zákazníkům, kteří potřebují zajistit dopravu a mobilitu v netradičním a náročném terénu, např. v místech, která jsou pro klasická kolová vozidla nedostupná. Vozidla typu UMV z vývoje New Horizons Studio lze nasazovat v náročnějších aplikacích a prostředích, jakožto i upravovat v závislosti na měnících se podmínkách.

New Horizons Studio se zaměřuje na vývoj technologií umožňujících vznik takových vozidel, jakým je např. TIGER. Z používaných technologií jmenujme schopnost pohybu na kolech i končetinách, špičkové materiály a konstrukce, vysoce výkonné systémy pohonu, systémy šasi a karoserií, systémy virtuálního vývoje a vyhodnocování, resp. design a systémy zaměřené na člověka. Každá z těchto položek představuje významný technický posun, který lze uplatnit u libovolného vozidla ve prospěch rychlejšího vývoje vyspělých řešení mobility.

​New Horizons Studio podporuje vizi skupiny HMG utvářet budoucnost mobility a prezentuje pokrokové myšlení a inovativní leadership ze Silicon Valley i dalších inovačních center. Aktuálně vyvíjené koncepty UMV se nespoléhají výhradně na kolový pohon a očekává se od nich schopnost vypořádat se s náročnými situacemi na cestě – vozidlo s robotickými končetinami by např. mohlo zachraňovat životy jako prostředek první pomoci při přírodních pohromách; nebo handicapovaní lidé by si při výskytu bariéry na cestě mohli přivolat vozidlo např. až ke vchodovým dveřím, kde by vozidlo překonalo nerovnost a umožnilo najetí invalidního vozíku.

Od Elevate, TIGERu i dalších vozidel firmy New Horizons Studio spojujících robotické končetiny s kolovým pohonem se očekává, že nastolí nová měřítka mobility na bázi vozidel.

Video představující koncept TIGER X-1 je k dispozici na oficiálním kanálu Skupiny na portálu YouTube.

O společnosti Sundberg-Ferar

Cílem studia pro produktové inovace Sundberg-Ferar (zal. roku 1934 v Detroitu) je pomáhat zákazníkům jedinečným způsobem odlišit produkty, služby a zkušenosti ve prospěch vyšší ziskové marže, podílu na trhu a v konečném důsledku i budování silné a udržitelné značky. Inovační procesy používané firmou Sundberg-Ferar jdou napříč uživatelskými prostředími, překračují nejrůznější průmyslová odvětví a zkoumají slabiny konkurence s cílem odhalovat neobsazená bílá místa na trhu pro zákazníky zaměřené na spotřební zboží, obchodní vybavení a nová řešení mobility. Další podrobnosti naleznete na stránkách: www.sundbergferar.com; můžete nám rovněž napsat na adresu hello@sundbergferar.com.

O společnosti Autodesk

Smyslem Autodesku je proměňovat nápady v nové skutečnosti utvářející prosperující budoucnost. Náš software i služby využívají nové technologie – jako je např. aditivní výroba (3D tisk), umělá inteligence, generativní design nebo robotika — a umožňují tak firmám i jednotlivcům pracovat v rámci celého životního cyklu projektu ještě rychleji, efektivněji a více udržitelným způsobem. Další informace naleznete na stránkách autodesk.com nebo sledujte @autodesk.

O společnosti New Horizons Studio

New Horizons Studio staví vozidla s nevídanými schopnostmi pohybu díky spojení robotických končetin a kolového pohonu. Produkty firmy jsou určeny těm zákazníkům, kteří potřebují zajistit dopravu a mobilitu v netradičním a náročném terénu, včetně takových míst, kde se žádné vozidlo doposud nikdy neobjevilo. Uvedená vozidla lze nasazovat v náročnějších aplikacích a prostředích, jakožto i upravovat v závislosti na měnících se podmínkách. New Horizons Studio podporuje vizi Hyundai Motor Group utvářet budoucnost mobility a prezentuje pokrokové myšlení a inovativní leadership ze Silicon Valley i dalších inovačních center.

 

kia bezposadkove vozidlo tiger 002 kia bezposadkove vozidlo tiger 003