Asistenční služba

Asistenční služba - KIA servis - Auto Horejsek

Pomoc je na cestě

Nikdy vás nenecháme na holičkách. Rozhodli jste se pro vůz značky Kia a my jsme se rozhodli vám co nejvíce usnadnit život. Non-stop asistenční služba je tu pro vás 24 hodin, 7 dnů v týdnu, prostě kdykoli to budete potřebovat. Zaskočila vás na cestě technická porucha,
došlo palivo nebo jste si zamkli v autě klíče? Stačí jen zavolat.
 

Asistenční služba - KIA servis - Auto Horejsek

KIA Asistence 3+4

U vozidel zakoupených v období 1. 7. 2007 – 28. 2. 2013 je doba asistenčního krytí KIA ASSISTANCE 3 + 4 roky. Po uplynutí tří let je nutné asistenční službu prodloužit.

Pro vozidla uvedená do provozu od 1. 7. 2007 do 28. 2. 2013 je poskytováno prodloužené asistenční krytí, a to až do sedmi let od data prvého uvedení vozidla do provozu.

Doba platnosti Asistenčního krytí v programu KIA ASSISTANCE 3 + 4 roky je sedmiletá a člení se na dobu základního krytí v trvání 3 roky od uvedení vozidla do provozu bez omezení ujetých km a na dobu prodlouženého krytí v trvání až do 7 let od uvedení vozidla do provozu, do najetí 300 000 km, podle toho který případ nastane dříve

Podmínkou platnosti prodlouženého krytí je každoroční absolvování aktivační prohlídky u autorizovaného servisu vozidel Kia. Tato aktivační prohlídka je zpoplatněna.

Stáhnout KIA ASISTENCE 3+4

Asistenční služba - KIA servis - Auto Horejsek

KIA Asistence 7

Pro vozidla uvedená do provozu od 1. 3. 2013 do 29.2.2016 je poskytováno asistenční krytí v programu KIA ASISTENCE 7 na dobu 7 let bez nutnosti prodloužení aktivační prohlídkou.

Pro vozidla uvedená do provozu od 1.3.2016 je poskytováno asistenční krytí v programu KIA ASISTENCE 7 na dobu 7 let, podmínkou je pravidelné navštěvování autorizovaného servisu Kia.

Stáhnout KIA ASISTENCE 7

Asistenční služba - KIA servis - Auto Horejsek

Jak zkontaktovat
asistenční službu?

Potřebujete pomoc?
Pro asistenční službu zavolejte na 0800 18 56 54.
Připravte si, prosím, následující údaje:

  • SPZ
  • Vaše jméno a adresu
  • Telefonní číslo
  • Vaši přesnou polohu
  • Barvu a model vozidla
  • Druh požadované asistence