Projekt Green Light v Ghaně
Projekt Green Light v Ghaně

Projekt Green Light v Ghaně na podporu veřejného zdraví úspěšně ukončen

  • Kia předává provoz projektu Green Light místní samosprávě v Ghaně.
  • Jde o dvanáctou základnu, kde Kia převedla provoz projektu na místní komunitu s cílem podpořit sociální a ekonomický rozvoj.
  • Kia hodlá dohlížet na provoz centra po dobu následujících dvou let a zároveň v letošním roce založí nové základny GLP v Africe a jižní Evropě.

Společnost Kia Corporation oznámila úspěšné dokončení a předání provozu projektu Green Light Project (GLP) na podporu komunity v Ghaně, jehož cílem je zlepšit veřejné zdraví místních komunit. Ghana se stala dvanáctou základnou, kde Kia dokončila převod provozu GLP místní samosprávě.

V uplynulých pěti letech se společnost Kia aktivně angažovala v okrese Fanteakwa v jižní Ghaně, kde se zabývala zdravím matek a dětí a zlepšováním podmínek veřejného zdraví prostřednictvím zřizování zdravotnických služeb a zdravotně vzdělávacích programů v místních komunitách.

Okres patří k nejchudším oblastem Ghany a trpí špatnou zdravotnickou infrastrukturou a nedostatkem zdravotnických zařízení pro děti a matky. Ve spolupráci s organizací World Vision se díky projektu Kia GLP podařilo výrazně zlepšit veřejné zdraví a snížit nemocnost kojenců a malých dětí.

„Tento pozoruhodný úspěch dále podtrhuje neochvějný závazek společnosti Kia k udržitelnému rozvoji a naše upřímné úsilí o pozitivní změny v komunitách po celém světě," řekl Duk Hyun Lee, vedoucí skupiny pro řízení udržitelnosti ve společnosti Kia. „Jsme odhodláni vytvořit příznivý ekonomický cyklus, který podporuje dlouhodobou udržitelnost, a to aktivní podporou projektů s dopadem na společenský přínos."

I po předání provozu GLP místní samosprávě bude společnost Kia v následujících dvou letech nadále monitorovat provoz centra, aby zajistila stabilitu a hladký průběh procesů.

Kia také plánuje v letošním roce zřídit tři nové základny GLP v Africe a jižní Evropě, aby podpořila blahobyt budoucích generací. Cílem společnosti je trvale spolupracovat se zaostalými komunitami na zlepšování ekonomických a sociálních podmínek, aby pomohla občanům dosáhnout větší soběstačnosti.

Od roku 2012 přijala Kia prostřednictvím GLP významné závazky ve 12 různých lokalitách v devíti zemích Afriky a Asie. Jako globální iniciativa společenské odpovědnosti firem (CSR) se projekt zaměřuje na poskytování hmatatelné pomoci rozvojovým zemím a vytváří pevné základy, které pomáhají místním komunitám dosáhnout soběstačnosti a sebeurčení.

U příležitosti 10. výročí iniciativy GLP a za účelem vyhodnocení jejího dopadu provedla společnost Kia hodnocení výkonnosti operací GLP v 11 afrických regionech. Výsledky ukázaly, že program za uplynulých deset let přinesl prospěch přibližně 920 000 jednotlivcům.

Pozoruhodné je, že střediska odborného vzdělávání v základnách GLP dosáhla mezi svými absolventy 97,4% míry profesní certifikace, což přispělo k pozitivním změnám v růstu a soběstačnosti příjemců pomoci.

Kromě zapojení do projektu "Green Light Project" se společnost Kia aktivně zapojila také do projektu "Green Trip", další iniciativy CSR zaměřené na zlepšení řešení mobility pro osoby se zdravotním postižením v Koreji. Poskytnutím vozidel a služeb mobility jim společnost Kia za posledních 11 let umožnila bezpečnou a dostupnou přepravu přibližně 75 000 osob.