Kia úspěšně dokončuje projekty "Green Light" ve Vietnamu a Rwandě

  • Projekt "Green Light" je součástí globálního programu Kia v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR), jehož cílem je podpořit řešení klíčových sociálních problémů v rozvojových zemích
  • Kia pomáhá komunitám v nouzi, aby si pomohly samy, prostřednictvím svého programu CSR od roku 2012
  • Zařízení pro nakládání s odpady a vzdělávání vybudovaná s podporou Kia předaná do péče místních správ
  • Projekt "Green Light" pomáhá řešit otázky chudoby a kvality života
  • Navazující program "Green Light Project 2.0" se zaměřuje na šetrnost k životnímu prostředí a mobilitu budoucnosti

Společnost Kia úspěšně dokončila další dva projekty "Green Light": Ekologicky orientovaný systém likvidace odpadu ve Vietnamu a centrum na podporu zemědělců ve Rwandě nyní korejská společnost předala do péče místních správních orgánů. Jedná se již o desátý a jedenáctý závod, které Kia postavila a rozvinula v rámci svého programu "Green Light Project". Cílem programu společenské odpovědnosti firem, který byl zahájen v roce 2012, je pomáhat komunitám, které potřebují podporu v různých regionech světa, a zlepšovat tak životní podmínky obyvatel.

Ve vietnamském regionu Mai Chau pomáhala Kia od července 2019 řešit problémy znečišťování životního prostředí jedovatými látkami.

Kia společně s mezinárodní nevládní organizací Good Neighbors pomohla v Mai Chau dosáhnout skokové změny přístupu k vypouštění odpadů do přírody. Oba partneři zavedli pokročilý systém ekologického nakládání s odpady a dohlíželi na každodenní fungování nákladních vozidel pro svoz odpadu. Projekt i nadále pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o ochraně životního prostředí v celém regionu.

Souběžně s vietnamským projektem se Kia ve rwandském městě Gahengeri zabývala tématy zemědělství a kvality života.

Kia zde podpořila založení a otevření střediska odborného vzdělávání v Gahengeri. Toto středisko kromě zajišťování profesního školení slouží jako klíčový poskytovatel služeb pronájmu zemědělské techniky a inkubačních programů pro místní farmáře s cílem pomoci novým i stávajícím zemědělcům efektivně využívat příležitosti spojené se sklizní, distribucí a prodejem.

Programy pomoci Kia ve Vietnamu a Rwandě neskončily předáním odpovědnosti za projekt Green Light místním úřadům. Firma bude i nadále podporovat další rozvoj v obou zemích, jmenovitě ve vietnamském regionu Mai Chau a rwandském městě Gahengeria, kde bude zastávat důležitou roli.

Cílem projektu Kia Green Light, jenž je součástí programu CSR se zaměřením na komunity vyžadující pomoc, je poskytovat materiální podporu rozvojovým zemím a současně vytvářet klíčové podhoubí umožňující místním komunitám dosáhnout soběstačnosti a nezávislosti.

Kia v poslední době vylepšila a rozšířila celou řadu zařízení na 12 místech v devíti zemích Afriky a Asie – např. středních škol, zdravotnických středisek a center odborného vzdělávání. Jedná se mj. o Tanzanii, Malawi, Mosambik, Etiopii, Keňu a Ugandu – šest lokalit, kde projekt Green Light intenzivně probíhá již od roku 2012.

Projekt Green Light bude završen v roce 2023 předáním aktivit ve Ghaně. Do budoucna má Kia v plánu spustit projekt Green Light 2.0 – nově se zaměřením na ekologickou přívětivost a mobilitu.

kia projekty green light ve vietnamu a rwande 02 kia projekty green light ve vietnamu a rwande 01