Kia urychluje přechod k elektromobilitě
Kia urychluje přechod k elektromobilitě

Kia urychluje přechod k elektromobilitě: do roku 2030 plánuje roční prodej 1,6 milionu elektromobilů

  • - Čtyři základní strategie jak se stát poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility: ① Celosvětové prodeje: 4,3 milionu vozů do roku 2030 ② Elektrifikace: roční prodej elektromobilů má do roku 2030 dosáhnout 1,6 milionu vozů, 15 elektromobilů do roku 2027 ③ Produktová strategie: Kia implementuje funkce konektivity do všech svých nových modelů do roku 2025 ④ Vozidla pro speciální účely (PBV): vybudovat speciální obchodní strukturu a nabízet integrované řešení PBV, v roce 2025 uvést na trh vyhrazené PBV.
  • - Finanční cíle na 2030: hrubé tržby 160 bilionů KRW, provozní zisk 16 bilionů KRW, marže provozního zisku na úrovni 10 %.
  • - Kia v příštích pěti letech investuje 32 bilionů KRW, z toho 45 % cíleně do budoucích obchodních aktivit

Společnost Kia Corporation na Dni investorů s CEO, pořádaném v korejském Soulu 5. dubna, aktualizovala svou středně-až dlouhodobou obchodní strategii a představila nové cíle. Pro rok 2030 nyní Kia plánuje roční prodej 4,3 milionu vozů, z toho 2,38 milionu elektrifikovaných. Finanční cíle byly zvýšeny na 160 bilionů korejských wonů (KRW) hrubých tržeb, 16 bilionů KRW provozního zisku a 10 % marže provozního zisku.

V roce 2020 Kia poprvé odhalila svoji středně- až dlouhodobou strategii ‚Plán S‘, která se zaměřuje na proměnu směřující k obchodním aktivitám na poli elektromobilů a poskytování řešení mobility na míru. Od té doby Kia každoročně pořádá Den investorů s CEO, na kterém se dělí o budoucí vize a cíle společnosti.

Cílové celosvětové prodeje Kia v roce 2030 by měly dosáhnout 4,3 milionu vozidel, tedy o 34,4 procenta více než cílové prodeje v roce 2023 v objemu 3,2 milionu kusů. Kia se chce dále stát přední značkou v nabídce elektromobilů s cílem zvýšit zastoupení elektrifikovaných vozidel v rámci celkových prodejů na 55 procent (2,38 milionu kusů) v roce 2030. To znamená nárůst o 7,5 procenta (300 000 kusů) v porovnání s cílem na rok 2030 oznámeným v roce 2022; cíl pro celosvětové prodeje elektrifikovaných vozidel se zvýšil o 15,5 procenta (320 000 kusů).

„Kia v roce 2021 prošla kompletní proměnou zahrnující název společnosti, logo, produkty a design, jakož i firemní strategii. Výsledkem je výrazné zvýšení hodnoty naší značky, což nám pomohlo k zisku celé řady ocenění ‚Auto roku‘ na klíčových trzích,“ uvedl Ho Sung Song, prezident a generální ředitel (CEO) Kia. „Má-li se Kia stát poskytovatelem řešení trvale udržitelné mobility, musí i nadále pokračovat ve svém úsilí upevňovat identitu značky Kia a budovat pokrokový a zákaznicky zaměřený obchodní model.“

Klíčovou změnou v rámci nových prodejních cílů je zvýšení ročních prodejů elektromobilů v roce 2026 na 1 milionu kusů a ročních prodejů elektromobilů v roce 2030 na 1,6 milionu kusů, což znamená 25%, resp. 33% nárůst v porovnání s cíli oznámenými o rok předtím.

Nejnovější změny dokládají důvěru značky Kia ve své oceňované produkty. Model EV6 získal titul Evropské auto roku 2022 a Severoamerický užitkový vůz roku 2023. Kia plánuje do roku 2027 rozšířit svoji nabídku elektromobilů na 15 modelů, počítaje v to i nedávno představený vlajkový model EV9. To je o jeden model více oproti cíli „14 modelů do roku 2027“, jejž Kia oznámila o rok předtím.

Značka bude i nadále v rámci svých produktů zavádět moderní technologie a vybavovat všechny své modely uváděné po roce 2025 funkcemi konektivity, aby zákazníci mohli na dálku aktualizovat a optimalizovat vozidla prostřednictvím technologie OTA. Co se oblasti technologií autonomního řízení týče, model EV9 bude vybaven tzv. pilotem pro jízdu na dálnici (HDP) – technologií podmíněného autonomního řízení úrovně 3, umožňující řidiči za konkrétních podmínek ovládat vozidlo „bez pomoci rukou“. V roce 2026 plánuje Kia představit technologii HDP2 na podporu řízení „bez pomoci očí“ (při splnění konkrétních podmínek).

V rámci Dne investorů s CEO 2023 byl představen i podrobný plán aktivit v oblasti vozidel pro speciální účely (PBV). Firma chce v roce 2025 uvést vyhrazený model PBV střední velikosti, který se bude vyrábět ve speciálním závodu PBV v Hwaseongu; Kia postupně představí kompletní modelovou nabídku vozů PBV – od malých až po velké včetně robotického taxi s technologií autonomního řízení.

Kia má dále v plánu obchodně využívat data a softwarová řešení s cílem uvádět personalizované produkty a služby v souladu s různorodými potřebami zákazníků a vyvíjet služby mobility v souvislosti s aktivitami skupiny HMG na poli vyspělých technologií letecké mobility (AAM) a robotiky.

Kia rovněž plánuje i nadále zlepšovat pozitivní vnímání značky v očích zákazníků a konkurenceschopnost svých aktivit za účelem dosažení středně- až dlouhodobých finančních cílů společnosti. Dlouhodobé finanční cíle zahrnují navýšení hrubých tržeb na 160 bilionů KRW v roce 2030, tj. nárůst o 84 procent oproti roku 2022; zvýšení provozního zisku na 16 bilionů KRW (+122 procent oproti roku 2022); a zvýšení marže provozního zisku na úroveň 10 procent (+1,6 procentního bodu oproti roku 2022).

Kia dále plánuje posilovat stávající investice k zajištění budoucí konkurenceschopnosti značky. Během příštích pěti let až do roku 2027 plánuje investovat 32 bilionů KRW. Jmenovitě chce navýšit zastoupení investic do budoucích obchodních aktivit na 45 procent.

Den investorů s CEO – souhrn klíčových oznámení

PředmětPodrobné cíle
Celosvětové prodeje 2030: Cílové roční prodeje 4,3 mil. vozidel (+34 % oproti cíli na rok 2023)
Cílové celosvětové prodeje elektrifikovaných vozidel v objemu 2,38 mil. kusů, 55 % celkových prodejů
2026: 4,01 mil. vozidel (+25 % oproti cíli na rok 2023)
2023: Cílové roční prodeje 3,2 mil. vozidel (+10,3 % oproti výsledkům z roku 2022)
Strategie pro elektromobily 2030: Cílové roční prodeje elektromobilů na úrovni 1,6 mil. vozidel, 37 % veškerých prodejů
2027: Nabídka elektromobilů zahrnující 15 modelů (+1 model oproti cíli na rok 2027 z roku 2022)
2026: Cílové roční prodeje elektromobilů na úrovni 1 mil. vozidel, 25 % veškerých prodejů
2024: Kia bude v Gwangmyeongu provozovat první závod určený výhradně k výrobě elektromobilů
2023: Cílové roční prodeje elektromobilů na úrovni 258 000 vozidel, 8 % veškerých prodejů
* Elektromobily bude Kia vyrábět lokálně v USA, Evropě, Číně a Indii
Produktová strategie 2025: Počínaje rokem 2025 bude Kia funkcemi palubní konektivity vybavovat všechny své modely
2026: Kia uvede HDP2 v modelu EV9
2023: Kia vybaví model EV9 schopností podmíněného autonomního řízení úrovně 3
* Softwarové aktualizace pomocí vzdáleného přístupu (OTA) a aktualizace funkcí EV9 bude Kia zajišťovat prostřednictvím obchodu Kia Connect.
Strategie PBV 2025: Kia uvede vyhrazené vozidlo PBV střední velikosti
* Kia vybuduje speciální obchodní strukturu a bude nabízet integrované řešení pro vozidla typu PBV
* Kia připraví kompletní modelovou nabídku PBV včetně robotického taxi PBV s podporou autonomního řízení
* Kia připraví řešení pro hladkou správu dat, softwaru a dobíjení pro vozidla typu PBV
ESG / Nové obchodní aktivity 2045: Postupné snižování uhlíkových emisí k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045 (`30: 10% pokles, `35: 35% pokles, `40: 70% pokles, vždy oproti stavu roku 2019)
2030: Kia zvýší zastoupení recyklovaných plastů na 20 %
* Kia bude získávat nové obchodní příležitosti v rámci iniciativ HMG
Finanční cíle 2030: Hrubé tržby 160 bil. KRW, provozní zisk 16 bil. KRW, marže provozního zisku na úrovni 10 %
2030: Zvýšení podílu elektromobilů na ziskovosti (53 % veškerého zisku)
2026: Hrubé tržby 134 bil. KRW, provozní zisk 12 bil. KRW, marže provozního zisku na úrovni 9,0 %
2023: Hrubé tržby 97,6 bil. KRW, provozní zisk: 9,3 bil. KRW, marže provozního zisku na úrovni 9,5 %
Investice / akciová politika 2023 až 2027: Kia v příštích pěti letech investuje 32 bil. KRW (z toho 45 % do budoucích obchodních aktivit)
2023 až 2027: Kia má v plánu každoročně odkupovat vlastní akcie v objemu až 0,5 bil. KRW a 50 % zpětně odkupovaných akcií zrušit

Kia se bude držet „čtyř základních cílů“ v rámci vlastní strategie do roku 2030

Kia v posledních třech letech sleduje pozitivní dopady svého strategického Plánu S a buduje si pevnou pozici jako přední světová značka elektromobilů. Firma využije stávající růstový trend a bude i nadále naplňovat čtyři základní cíle, které si značka předsevzala k dosažení svých nových cílů pro rok 2030: celosvětové prodeje v objemu 4,3 milionu vozidel; urychlení přechodu k elektromobilitě s cílovými ročními prodeji elektromobilů na úrovni 1,6 milionu vozidel; posílení konkurenceschopnosti produktů se zaměřením na technologie autonomního řízení a konektivitu; a vybudování specifické obchodní struktury pro PBV.

1) Světové prodeje v roce 2030 na úrovni 4,3 milionů vozidel ročně se speciálním zaměřením na elektrifikovaná vozidla

Kia má v plánu prostřednictvím konkurenceschopných produktů a stále lepšího vnímání značky dosáhnout růstového trendu s lepšími výsledky než trh jako celek. Kia rovněž očekává postupné zlepšování situace způsobené problémy s nedostatkem dílů v důsledku pandemie covid-19, což by opět mělo napomoci k růstu prodejů.

V návaznosti na letošní cíl globálních prodejů na úrovni 3,2 milionu vozů si Kia stanovila cíl do roku 2026 prodávat 4,01 milionu vozidel, resp. 4,3 milionu kusů v roce 2030, což znamená +150 tisíc v roce 2026, resp. + 300 tisíc v roce 2030 oproti cílům oznámeným v loňském roce.

Růst bude podepřen prodejem elektrifikovaných vozidel, jejichž zastoupení by se mělo zvýšit z 21 procent v roce 2023 na 55 procent do roku 2030, tj. +3 procentní body v porovnání s předchozím cílem pro rok 2030, jenž byl oznámen vloni.

2) Posílení strategie elektromobilů: rozšíření na 15 modelů elektromobilů v roce 2027; cíl v roce 2030 prodávat 1,6 milionu elektromobilů ročně

Kia plánuje ještě urychlit dosavadní úsilí v oblasti elektrifikace, aby upevnila své postavení vedoucí značky na světovém trhu s elektromobily.

V první řadě plánuje rozšířit svoji modelovou nabídku elektromobilů. Kia do roku 2027 představí svoji nabídku elektromobilů sestávající z 15 modelů včetně EV9 a EV5 (jeden model navíc oproti loňskému plánu).

Model Kia EV9, odhalený v březnu letošního roku, by měl vykazovat čistě elektrický dojezd (podle WLTP) přes 541 km a používat ultra rychlý systém dobíjení 800 V, který již za 15 minut dobije bateriový modul na dalších 239 km jízdy[1]; díky pozoruhodnému výkonu toto SUV akceleruje z 0 na 100 km/h za 9,4 sekundy (v provedení RWD Long Range), resp. 8,2 sekundy v případě Standard RWD a 6,0 sekundy (nebo 5,3 sekundy s volitelnou funkcí Boost) v případě varianty AWD.

EV9 v návaznosti na přechod značky Kia k vývoji softwarově definovaných vozidel (SDV) podporuje aktualizace prostřednictvím vzdáleného přístupu (OTA) se schopností průběžné aktualizace vozidel prostřednictvím obchodu Kia Connect pro všechny zákazníky, kteří požadují vyšší míru kontroly a uživatelských přizpůsobení.

EV9 bude prvním modelem Kia vybaveným pokročilejšími technologiemi autonomního řízení, jmenovitě pilotem HDP pro jízdu na dálnici s podmíněným autonomním řízením úrovně 3.

Ruku v ruce s rozšiřováním stávající modelové nabídky elektromobilů chce Kia rychle navýšit prodeje elektromobilů. V návaznosti na cílové prodeje 258 000 elektromobilů v letošním roce si společnost stanovila cíl v roce 2026 prodávat celkem 1 005 000 elektromobilů, resp. 1,6 milionu v roce 2030, což představuje nárůst o 400 000 kusů (+33 procent) oproti cíli 1,2 milionu vozidel, který byl oznámen na loňském Dni investorů s CEO.

V reakci na rychle rostoucí trhy s elektromobily po celém světě chce Kia zajistit lokální výrobu strategických modelů na podporu prodeje v příslušných regionech.

V Evropě má Kia v plánu lokálně vyrábět malé a středně velké elektromobily, které jsou v tomto regionu hlavním tahounem prodejů. Klíčové elektrické modely chce Kia vyrábět i ve Spojených státech, a to počínaje rokem 2024 v souladu s implementací amerického protiinflačního zákona (IRA).

V Číně chce Kia vyrábět malé a středně velké elektromobily včetně nedávno uvedeného modelu EV5; malé modely elektromobilů se budou vyrábět od roku 2025 i v Indii, kde budou optimalizovány pro místní trh a další rozvojové trhy.

Celosvětovým centrem výzkumu, vývoje a výroby elektrických modelů bude Korea. Kia v roce 2024 postaví v Koreji svůj první závod určený výhradně k výrobě elektromobilů. Výrobní linku závodu v Gwangmyeongu Kia přestaví pro výrobu elektromobilů, aby zde mohla od dalšího roku spustit výrobu dvou čistě elektrických modelů.

Závod na elektromobily v Gwangmyeongu maximalizuje výrobní kapacitu zaváděním nejmodernějších pokrokových technologií, jako jsou např. 3D procesy ve virtuální realitě; integrovaná výrobní platforma založená na datech; a bezobslužné a automatizované provozy. Rovněž dosáhne snížení uhlíkových emisí používáním ekologických technologií v oblasti lakování a zaváděním opatření ke snížení spotřeby energie.

3) Produktová strategie se zaměřením na technologie budoucnosti a systém vývoje pro softwarově definovaná vozidla (SDV)

Za klíčové produktové vlastnosti s potenciálem podpořit budoucí trh mobility a vyvíjet diferencované produkty považuje Kia následující: služby konektivity; technologie autonomního řízení; jízdní schopnosti; a design.

V návaznosti na vloni oznámený plán Kia dále vybuduje datový cloud pro propojená vozidla plus všechna nově uváděná vozidla od roku 2025 bude Kia vybavovat funkcemi palubní konektivity. Díky široké škále služeb OTA a dalším funkcím dostupným přes obchod Kia Connect si zákazníci budou moci volit funkce podle vlastního životního stylu a udržovat je vždy v aktuálním stavu.

Počínaje modelem EV9 dále Kia vylepší své technologie autonomního řízení AutoMode. V letošním roce značka poprvé v modelu EV9 představí pilota HDP, podmíněnou technologii autonomního řízení úrovně 3, která na některých úsecích (např. na dálnicích) nevyžaduje ovládání volantu řidičem.

Do roku 2024 chce Kia dále zavést funkce umožňující jízdu částečně bez sledování provozu (za určitých podmínek); uvedené funkce bude Kia vylepšovat prostřednictvím dálkových aktualizací OTA, zvýší maximální rychlost autonomního řízení a vylepší schopnosti rozpoznávání vozovky. Další vylepšení autonomního řízení plánuje Kia na rok 2026 pomocí technologie HDP2 s využitím vysoce přesné navigace.

Kromě toho se chce Kia zaměřit na další klíčové aspekty konkurenceschopnosti produktů, jako jsou vysoké jízdní schopnosti a diferencovaný design. Sportovní výbavové linie GT značka připraví nejen pro EV9, ale i všechny budoucí čistě elektrické modely.

Na poli designu bude Kia implementovat uživatelsky intuitivní design na základě filozofie „Spojené protiklady“ při aktivním dodržování zásad ESG, jako je recyklace a používání netoxických materiálů a biomateriálů. K výrobě různých komponent EV9 bylo kupříkladu použito 34 kilogramů ekologických materiálů, přičemž zastoupení recyklovaných plastů se do roku 2030 zvýší na 20 procent.

Na podporu a posílení těchto čtyř klíčových produktových strategií bude přepracován systém vývoje vozidel ve prospěch SDV (softwarově definovaných vozidel). Cílem je vyvíjet software podporující integrované řízení různých systémů a hardwaru za účelem urychlení procesů vývoje vozidel a snížení přidružených nákladů.

Kia dále plánuje posilovat služby personalizace poskytované zákazníkům, snižovat pořizovací cenu i provozní náklady vozidel a zajišťovat vysokou kvalitu produktů i jejich zůstatkovou hodnotu.

4) Vytvoření speciální obchodní struktury pro vozidla typu PBV

Kia zahájila obchodní aktivity se zaměřením na vozidla pro speciální účely (PBV) s vědomím toho, že aktivity PBV jednou budou patřit ke klíčovým obchodním oblastem této společnosti. Kia rozvíjí aktivity PBV se zaměřením na potřeby zákazníků, které přímo zapojuje do fází vývoje PBV, aby značka mohla nabízet přizpůsobená řešení PBV. Například v loňském roce Kia potenciálním zákazníkům představila vyhrazený vůz PBV ještě ve fázi vývoje (určený k sériové výrobě od roku 2025), aby od nich získala potřebnou zpětnou vazbu.

Ohledně výroby pak Kia buduje závod na PBV ve Hwaseongu. Vyhrazený model PBV s plánovaným uvedením v roce 2025 se bude vyvíjet jako středně velké vozidlo PBV pro nejrůznější obchodní využití; flexibilní konstrukce umožňuje nejrůznější karosářské nástavby na ploché ‚skateboardové‘ platformě, kdy zákazníci mohou volit rozměry a tvar podle konkrétního účelu a potřeb.

V souladu s růstem trhu PBV plánuje Kia postupně rozšiřovat svoji modelovou nabídku PBV, která bude zahrnovat robotické taxi PBV s autonomním řízením; malé PBV optimalizované pro rozvážky zboží nebo jídla; a velké PBV, které dokáže nahradit služby veřejné dopravy nebo posloužit jako mobilní kancelář.

Posílení systému řízení ESG a hledání nových obchodních příležitostí s využitím iniciativ HMG

Aktivity v oblasti ESG Kia posílila v roce 2020 uvedením středně- až dlouhodobého strategického plánu, resp. v roce 2021 oznámením cílů uhlíkové neutrality.

Kia plánuje do roku 2040 ve svých globálních závodech používat elektřinu vyráběnou výhradně z obnovitelných zdrojů; dále chce do roku 2040 na čtyřech klíčových trzích (v Koreji, USA, Evropě a Číně) dosáhnout 100% elektrifikace.

V rámci tohoto cíle Kia v roce 2022 snížila své uhlíkové emise o 4,5 procenta oproti roku 2019. Do budoucna pak Kia plánuje postupně snižovat uhlíkové emise k dosažení čisté nuly do roku 2045 ve všech fázích hodnotového řetězce (včetně zásobování, výroby, logistiky, vlastního používání automobilů a likvidace po skončení životnosti).

Využívání recyklovaných plastů a biomateriálů, podobně jako u modelu EV9, se rozšíří na všechny budoucí modely. Kia spolupracuje s celosvětově působící ekologickou neziskovou organizací Ocean Cleanup s cílem těžit odpadní plasty z oceánů a opětovně je využívat k výrobě příslušenství vozidel (od roku 2024), resp. autodílů (od roku 2026).

Ohledně budoucích projektů skupiny HMG, jako jsou vyspělé technologie letecké mobility (AAM) a robotiky, bude Kia nejen realizovat investice, ale též usilovat o vytváření nových obchodních příležitostí. V kontextu zaměření na vozidla typu PBV, představující klíčové obchodní aktivity značky, bude Kia rovněž zkoumat nejrůznější obchodní příležitosti zahrnující AAM a vertiporty, logistické roboty Stretch a mobilitu „na poslední kilometr cesty“.

Oznámení cílů na roky 2023 a 2030

Během Dne investorů Kia oznámila podrobné obchodní plány na rok 2023 a své středně- až dlouhodobé finanční cíle.

Kia zveřejnila cíl v roce 2023 prodat 3,2 milionů vozidel, tedy o 10,3 procenta více než v předchozím roce; a dosáhnout 4% podílu na světovém automobilovém trhu se záměrem překonat výši růstu automobilového trhu jako celku.

Nové produkty Kia v letošním roce zahrnují model EV9, na který značka na korejském trhu ve druhém čtvrtletí 2023 začne přijímat předběžné objednávky; model bude následně uveden na dalších klíčových trzích. V posledním letošním čtvrtletí bude v Číně uveden na trh model EV5, dále Ray EV ve třetím čtvrtletí, malý model Rio (ze závodu Kia v Mexiku) v posledním čtvrtletí plus pět faceliftovaných modelů.

Kia bude nadále vylepšovat skladbu svých produktů se zaměřením na vysoce ziskové modely a vyšší výbavové linie v souladu s pozitivním posunem ve vnímání značky Kia a robustní produktovou nabídkou značky i rostoucí průměrnou cenou vozidel Kia. Prostřednictvím těchto opatření chce Kia dosáhnout finančního cíle hrubých tržeb v objemu 97,6 bilionu KRW (+12,7 % oproti předchozímu roku); provozního zisku 9,3 bilionu KRW (+28,6 %); a marže provozního zisku na úrovni 9,5 % (+1,1 procentního bodu).

Ohledně finančních cílů na rok 2026 chce Kia dosáhnout hrubých tržeb v objemu 134 bilionů KRW; provozního zisku 12 bilionů KRW; a marže provozního zisku na úrovni 9 procent. V roce 2030 chce Kia dosáhnout hrubých tržeb v objemu 160 bilionů KRW; provozního zisku 16 bilionů KRW; a marže provozního zisku na úrovni 10 procent.

Ke klíčovým aspektům dosažení středně- a dlouhodobých cílů patří zvýšení rentability prodeje elektromobilů cestou snižování nákladů na klíčové komponenty a zvyšování objemu prodeje, resp. zajištění dodatečných zdrojů tržeb prostřednictvím softwaru a obchodního využívání služeb prostřednictvím OTA a funkčních aktualizací.

Jmenovitě se očekává, že podíl elektromobilů na ziscích vzroste z 5 procent v roce 2022 na 32 procent v roce 2026; do roku 2030 by měl narůst až na 53 procent, tedy přes polovinu celkového zisku značky Kia.

Kia chce do roku 2026 snížit cenu baterií o 25 procent v porovnání s rokem 2018. Společnost chce do roku 2030 dosáhnout dalšího poklesu cen baterií, a to o 55 procent oproti cenám roku 2018. Kia chce dále do roku 2030 snížit cenu elektromotorů a integrovaného dobíjecího systému o 70 procent oproti cenám roku 2018.

Ohledně investičních záměrů v příštích pěti letech (od letoška do roku 2027) plánuje Kia investovat celkem 32 bilionů KRW, z toho 45 procent bude vyhrazeno na investice do budoucích obchodních aktivit.

Kia rovněž zveřejnila svoji středně- až dlouhodobou dividendovou politiku se zaměřením na zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře. Kia se rozhodla pro výplatu dividend v poměru 20–35 procent s ohledem na zachování investičních schopností, posilování finanční flexibility a zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře.

Jelikož je Kia přesvědčena o své dlouhodobé ziskovosti, značka dále plánuje v příštích pěti letech realizovat program zpětného odkupu akcií s cílem zvýšit hodnotu společnosti pro akcionáře. V průběhu příštích pěti let chce Kia každoročně odkupovat akcie o hodnotě až 0,5 bilionu KRW a nejméně 50 procent takto odkoupených akcií zrušit.