Kia pomáhá dětem v Albánii
Kia pomáhá dětem v Albánii

Kia podporuje lékařskou péči o postižené děti v Albánii prostřednictvím nového projektu Green Light

  • Kia poprvé v Evropě zahajuje iniciativu pomoci 13. projektem svého programu "GLP".
  • Další aktivity v rámci programu "Green Light" jsou plánovány v Zimbabwe a Mosambiku.

Společnost Kia Corporation oznámila, že v rámci svého uznávaného programu pomoci Green Light Project (GLP) zahájí nový projekt v Albánii: V rámci tříleté iniciativy bude společnost podporovat lékařskou péči o postižené děti v regionu Librazhd. GLP je ústředním programem společnosti Kia v oblasti globální sociální angažovanosti a jeho cílem je podpora potřebných komunit v oblasti ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví nebo životního prostředí. Doposud Kia zahájila projekty "Green Light" především v chudých oblastech Afriky. Iniciativa v Librazhd je prvním projektem v Evropě a celkově 13. místem programu GLP.

Oblast kolem malého východoalbánského města je odlehlá venkovská horská oblast s omezeným přístupem ke zdravotnickým zařízením. Novým projektem s názvem "Kia GLP Hello Life" chce společnost ve spolupráci s World Vision, jednou z největších světových organizací pro rozvojovou pomoc, prostřednictvím různých iniciativ zlepšit kvalitu života postižených dětí a dalších obyvatel této oblasti. V plánu jsou mimo jiné mobilní kliniky, zřízení léčebných center pro zdravotně postižené a různá opatření generující příjmy.

V rámci tohoto projektu zřídí společnost Kia první víceúčelové zdravotnické centrum. Bude poskytovat komplexní péči o děti se zdravotním postižením a také služby v oblasti veřejného zdraví a programy odborného vzdělávání pro místní obyvatele. Společnost Kia plánuje předat centrum a jeho provoz místní správě na konci tříletého období projektu, aby mohla položit základy pro zajištění rozvoje komunity a ochrany dětí se zdravotním postižením v dlouhodobém horizontu.

S programem GLP, který byl zahájen v roce 2012, se společnost Kia zapojila do dvanácti míst v devíti zemích Afriky a Asie. Zaměřuje se na konkrétní podporu komunit v rozvojových zemích a vytváří stabilní základ, který pomáhá místním komunitám dosáhnout soběstačnosti a nezávislosti. Například před několika týdny bylo úspěšně předáno do kompetence místní správy zdravotní středisko GLP v Ghaně. Po novém projektu v Albánii budou do konce srpna letošního roku zahájeny další iniciativy "Green Light" v Zimbabwe a Mozambiku.