Kia akumulátor
Kia akumulátor

Kia podpoří kruhovou ekonomiku akumulátorů pro elektromobily

  • Kia společně s dalšími korejskými partnery podpoří opakovanou využitelnost napříč ekosystémem akumulátorů pro elektromobily a bude prosazovat udržitelné postupy v tomto odvětví.
  • V rámci této průkopnické spolupráce veřejného a soukromého sektoru se budou sledovat všechny části hodnotového řetězce akumulátorů pro elektromobily, od těžby surovin až po recyklaci vysloužilých akumulátorů.

Společnost Kia Corporation minulý týden s dalšími korejskými subjekty podepsala memorandum o porozumění (MOU) na podporu kruhové ekonomiky akumulátorů pro elektromobily. Hlavním cílem signatářů memoranda o porozumění je vybudovat udržitelný hodnotový řetězec napříč celým odvětvím akumulátorů pro elektromobily a společnými silami uvést do života pilotní projekt.

Řízení pilotního projektu se ujme Kia, která bude dohlížet na celý postup a zároveň zajistí přísun vysloužilých akumulátorů. Dalšími účastníky této iniciativy budou firmy specializující se na rozebírání akumulátorů nebo těžbu surovin; kromě toho se zapojí některé korejské orgány státní správy.

Uvedené memorandum o porozumění je v zásadě průkopnické v tom, že poprvé v Jižní Koreji otevírá spolupráci veřejného a soukromého sektoru na podporu udržitelného ekosystému akumulátorů pro elektromobily. Jeho cílem je vypracovat systém spolupráce napříč celým odvětvím, od automobilek a firem zajišťujících recyklaci akumulátorů přes výrobce materiálů pro recyklované akumulátory až po orgány místní správy.

Kia by s využitím výsledků tohoto pilotního projektu chtěla vybudovat kruhový ekosystém akumulátorů pro elektromobily a zvýšit jejich zůstatkovou hodnotu. Firma dále plánuje zastávat přední roli v obchodním využívání koncepce BaaS (Battery as a Service – akumulátor jako služba), např. na bázi předplatného služeb poskytování akumulátorů nebo repasování vysloužilých akumulátorů.

Uvedená spolupráce je nezbytnou podmínkou k vyhodnocení ekonomické návratnosti akumulátorů pro elektromobily v době, kdy počet elektromobilů setrvale roste a dochází k hromadění vysloužilých akumulátorů. Iniciativa je nezbytná k ověření správnosti postupu recyklace akumulátorů a optimálnímu zužitkování již vysloužilých akumulátorů.

Výsledkem takto komplexního přístupu budou detailní údaje nashromážděné v jednotlivých fázích hodnotového řetězce akumulátorů pro elektromobily, od těžby surovin přes následnou výrobu akumulátorů a jejich montáž do elektromobilů až po recyklaci vysloužilých akumulátorů na konci jejich životnosti. Empirické výsledky tohoto pilotního projektu po pečlivém prostudování poslouží k rozvoji nových obchodních příležitostí v tomto specifickém odvětví a v konečném důsledku přispějí k vytvoření příslušného odolného ekosystému.

Kia chce v rámci svého strategického plánu „proměny v poskytovatele řešení trvale udržitelné mobility“ vybudovat globální kruhový ekosystém akumulátorů pro elektromobily, čímž zároveň potvrdí své zasazení o toto odvětví i společenské otázky. Kia je odhodlána hrát významnou roli v prosazování udržitelných postupů a rozvoji trhu s použitými akumulátory.