Kia Chang Hwan Kim
Kia Chang Hwan Kim

Federaci FISITA bude v letech 2025 až 2027 řídit zástupce skupiny HMG (Hyundai-Kia)

  • Pan Chang Hwan Kim bude po dobu dvou let (2025 až 2027) předsedat výkonné radě a výborům FISITA (La Fédération Internationale des Sociétés d’Ingénieurs des Techniques de l’Automobile); v mezidobí bude jako nově zvolený prezident asistovat nastupujícímu prezidentovi, kterým je Mike Anderson z GM.
  • Pan Kim, Viceprezident společnosti a vedoucí vývoje akumulátorů a vodíkových palivových článků Hyundai-Kia bude vůbec prvním korejským prezidentem celosvětového spolku asociací automobilových inženýrů a techniků ze 38 zemí.
  • Bude se zasazovat o inovace a další posun odvětví mobility s ohledem na různorodé technologické výzvy tohoto odvětví.

Chang Hwan Kim, Viceprezident a vedoucí vývoje akumulátorů a vodíkových palivových článků firem Kia Corporation a Hyundai Motor Company, bude v letech 2025 až 2027 působit jako prezident FISITA (mezinárodní federace společností automobilových inženýrů a techniků).

Po nedávném potvrzení volby se pan Kim stává vůbec prvním korejským činitelem, jenž bude roli prezidenta FISITA zastávat. Jako nově zvolený prezident bude v období 2023 až 2025 asistovat právě nastupujícímu prezidentovi FISITA, kterým je Mike Anderson z General Motors.

FISITA je celosvětově největším sdružením akademických institucí v automobilovém průmyslu, jehož členy jsou společnosti automobilových inženýrů a techniků ze 38 zemí světa. Od svého vzniku v roce 1948 bylo v řadách FISITA na 210 000 výzkumníků a aktivních členů zastupujících světový automobilový průmysl.

Prezident FISITA předsedá výkonné radě a výborům organizace a účastní se různých externích akcí, například v roli předního mluvčího na mezinárodních konferencích pořádaných federací FISITA.

Zvolení pana Kima je dokladem jeho širokých zkušeností v rámci globální sítě a výzkumu, kde je považován za leadera odvětví akumulátorových technologií a vodíkových palivových článků, jejichž role bude v oblasti mobility klíčová.

„Jsem hluboce poctěn, že se mohu chopit takové role v této důležité světové koalici,“ uvedl Chang Hwan Kim. „Jsme si dobře vědomi úkolů, které automobilový průmysl čekají, a plně chápeme, že jejich efektivní řešení si žádá celosvětovou spolupráci. Jsem připraven se během svého funkčního období zasazovat o udržitelný pokrok tohoto odvětví.“

Kim v roce 2005 získal titul Ph.D. na Michiganské univerzitě v oblasti chemických technologií a v roce 2008 zahájil kariéru v automobilovém průmyslu v divizi General Motors Global Research and Development (R&D), kde se zaměřil na vývoj automobilových katalyzátorů. V roce 2014 nastoupil do vývojového centra R&D Hyundai-Kia jako partner a ředitel Laboratoře pro pokročilý výzkum katalyzátorů a řízení emisí.

Po čtyřech letech v divizi pohonných ústrojí byl povýšen do role viceprezidenta a vedoucího výzkumu systémů technologií v oblasti energetiky a životního prostředí, kde se zaměřoval na pokročilé technologie akumulátorů a palivových článků.

Od roku 2022 dohlíží na vývoj akumulátorových systémů pro čistě elektrické a hybridní modely značek Kia, Hyundai a Genesis v rámci skupiny HMG (Hyundai Motor Group). Od roku 2023 dále odpovídá za vývoj systémů vodíkových palivových článků pro elektromobily poháněné palivovými články (FCEV).