Kia resuscitace
Kia resuscitace

9 z 10 lidí neví, jak správně postupovat při resuscitaci dětí, ukázaly výsledky průzkumu Kia

  • Automobilka Kia navázala spolupráci s neziskovou organizací Loono za účelem osvěty v oblasti péče o zdraví.
  • Medici z Loono zajistili vzdělávací program pro návštěvníky roadshow Kia v Praze a ve Zlíně.
  • Edukační kvíz odhalil také nedostatečnou informovanost veřejnosti ve správném postupu poskytnutí první pomoci.
  • Roadshow Kia návštěvníkům přiblížila celkem 7 modelů.

Jakou frekvencí stlačovat hrudník při resuscitaci, jak si počínat při záchraně života dítěte nebo od jakého věku hrozí zvýšené riziko infarktu? Odpovědi na tyto a další otázky dostali návštěvníci jarní části letošní roadshow automobilky Kia. Zapojili se do ní i medici z neziskové organizace Loono, která se zaměřuje na osvětu veřejnosti v oblasti prevence, zvyšování zdravotní gramotnosti a první pomoci. Desítky návštěvníků se tak v uplynulých týdnech mohlo v pražských Žlutých lázních a zlínském nákupním centru Čepkov seznámit nejen s nabídkou vozů Kia, ale také se dozvědět informace, jak předejít vzniku onemocnění způsobených vysokým krevním tlakem nebo si vyzkoušet správný postup při resuscitaci člověka. Další příležitost budou mít všichni zájemci během podzimní části roadshow ve vybraných krajských městech napříč celou ČR.

„V roce 2022 se stalo 98 460 dopravních nehod, při kterých bylo až 454 osob usmrceno a 1 734 osob těžce zraněno. V mnoha případech šlo přitom o nehody vyvolané únavou a špatným zdravotným stavem řidičů, přičemž řadě úmrtí by šlo zabránit včasným a správným zásahem. I proto jsme se rozhodli navázat spolupráci s organizací Loono, s jejíž pomocí chceme posílit informovanost veřejnosti v oblasti prevence srdečních onemocnění, ale také první pomoci nebo uvolnění svalstva při delším sezení, na které by neměli řidiči během přestávek zapomínat,“ řekla Kateřina Vaňková Jouglíčková, tisková mluvčí Kia Czech.

Stejně jako je hnací silou každého auta motor, tak v případě člověka je tímto motorem jeho srdce. Právě tato paralela je jedním z důvodů, proč Kia navázala spolupráci s organizací Loono: „Zapojením edukačních stánků Loono do programu můžeme oslovit tisíce lidí, kteří každoročně navštíví naši prezentaci po celé České republice. V rámci spolupráce plánujeme rovněž vytvořit edukační videa, texty a další materiály, které budeme šířit prostřednictvím médií nebo naší dealerské sítě,“ uvedla Vaňková.

Návštěvníci roadshow Kia si ve stánku Loono mohli prohlédnout zvětšený model lidského srdce, vyzkoušet si správnou metodu resuscitace na speciální CPR kostce nebo s pomocí technologie virtuální reality nahlédnout přímo mezi lidské orgány. V rámci edukačního kvízu, který byl součástí programu, se jako jedna z nejsložitějších ukázala otázka ‚Jaký je první krok při resuscitaci dětí‘? Většina dotázaných označila odpověď Voláme záchranou službu anebo Stlačujeme hrudník. První, co by však člověk měl v takové situaci udělat, je provést pět vdechů do úst dítěte, aby se uvolnily dýchací cesty. Nejčastějším důvodem k zahájení neodkladné resuscitace u dětí je totiž právě dušení. Problémy dělalo návštěvníkům rovněž určit, zda může infarkt proběhnout bez bolesti na hrudi, kdy jen 20 % respondentů uvedlo správnou odpověď ano, a to u cukrovkářů (diabetiků).

„Spolupráci s Kia vnímáme jako příležitost oslovit nejen velkou část veřejnosti, ale i samostatnou skupinu řidičů. Ti mnohdy trpí specifickými problémy souvisejícími s delším sezením, únavou a se ztrátou pozornosti nebo se mohou dostávat do situací, kdy je zapotřebí skutečně dobře znát zásady první pomoci,“ řekla MUDr. Zuzana Hajšmanová, z organizace Loono.

Kromě začínající spolupráce s Loono je automobilka Kia již dlouholetým partnerem neziskové organizace Nadace Naše dítě. V rámci této spolupráce pomohla za posledních 14 let více než 160 rodinám a organizacím, které pečují o děti žijící s autismem či mozkovou obrnou, a celkově jim darovala téměř 4,5 milionu korun.